Automatische bron en relatie herkenning

Parent Previous Next

Als voor de bankrekening bron het rekeningnummer ingevuld is (in het Bronnen wijzigen scherm), zal WinBank bij het importeren van overschrijvingen deze herkennen als de VanBron bij een inkomst of als NaarBron bij een uitgave.


De tweede bron is meestal moeilijker te voorspellen. Hiervoor bevat WinBank een aantal regels en opties. Deze worden de "Automatische bronherkennings-functies" genoemd. Deze opties zijn te vinden in het Importeren scherm in het opties PopUp menu.


Er zijn twee modes: de Standaard mode en de Score mode.


Standaard mode


In de standaard mode probeert WinBank de 2e bron te raden aan de hand van de volgende criteria en in de onderstaande volgorde:


1.   Tegenrekening: WinBank probeert eerst een bron te vinden met een rekeningnummer dat gelijk is aan het geïmporteerde tegenrekeningnummer.
TIP: Het heeft dus nut om in het Bronnen bewerken scherm het rekeningnummer in te vullen b.v. de belastingdienst

2.   Machtiging ID: Indien een automatische overschrijving wordt gevonden met dezelfde machtiging ID als die van de geïmporteerde overschrijving, dan worden de bronnen van de automatische overschrijving geselecteerd.
Wordt zo'n automatische overschrijving niet gevonden, dan zoekt WinBank naar een importeerlabel dat overeenkomt met de machtiging ID

3.   Incassant ID: WinBank zoekt een importeerlabel dat overeenkomt met de geïmporteerde Incassant ID

4.   Relatie: WinBank zoekt of de geïmporteerde naam van een relatie voorkomt in 1 van de Importeerlabels.

5.   Code. WinBank zoekt of een importeerlabel overeenkomt met de geïmporteerde code

6.   Rekeningnummer: WinBank zoekt in de geïmporteerde omschrijving naar het rekeningnummer van een bron.

7.   Importeerlabels: WinBank zoekt in de geïmporteerde omschrijving naar de importeerlabels van een bron.

8.   Bronnaam: WinBank zoekt in de geïmporteerde omschrijving naar de naam van een bron.

9.   Omschrijving vergelijking: WinBank vergelijkt de geïmporteerde omschrijving met de omschrijvingen reeds in de boekhouding. Aan de hand van de omschrijving met de hoogste overeenkomst zal WinBank een 2e bron selecteren (Deze optie moet wel geactiveerd zijn in het opties menu van het importeren scherm).

10. Standaard VanBron/Naarbron: Indien criteria 1 t/m 7 geen resultaat geven en indien er een standaard VanBron of NaarBron geselecteerd is zal WinBank de standaard VanBron selecteren in het geval van een inkomst en de standaard NaarBron in het geval van een uitgave.


Zodra aan 1 van de criteria voldaan wordt voor 1 bron zal WinBank die bron selecteren. U kunt zelf zien aan de hand van welke criteria WinBank de 2e bron geraden heeft in het  Importeerscherm op de Bron-herkenning-tab in het Info-blok.Score Mode


In de score mode doorloopt WinBank dezelfde set met criteria als in de standaard mode. Het enige verschil is dat WinBank nu alle criteria doorloopt en niet stopt zodra er aan 1 van de criteria voldaan wordt. Elk criterium heeft zijn eigen score. WinBank telt alle scores bij elkaar op en de bron met de hoogste score wordt geselecteerd.


Het voordeel van deze mode is dat deze veel flexibeler is. Als u b.v. 3 verzekeringen hebt bij de FBTO (zie plaatje hieronder) en u vult bij al deze verzekeringen het FBTO bankrekeningnummer in, dan zou in de standaard mode de eerste FBTO verzekeringsbron die WinBank tegenkomt geselecteerd worden (de oudste bron in de boekhouding). In de score mode krijgen ze allemaal 100 punten voor een overeenkomend rekeningnummer. Maar de autoverzekering krijgt ook punten voor een goed importeerlabel (10) en het feit dat de bronnaam autoverzekering ook in de omschrijving voorkomt (5). Dit geeft 115 punten en daarom selecteert WinBank nu altijd de Autoverzekering bron.De score voor importeerlabels gelden per importeerlabel. Dus als er 3 goede importeerlabels zijn, dan wordt er 3 x de importeerlabel score bij de totaalscore opgeteld.

 

U kunt de scores zelf zien op de Bron-Herkenning-tab in het Info-blok van het Overschrijvingen importeren scherm. Op deze tab kunt u de scores zelf aanpassen door op de scores weergeven button te klikken in het. Wilt u een bron met een lagere score in de scorelijst gebruiken. Selecteer deze dan in de tabel en klik op de Als nieuwe Van/Naarbron selecteren button.Als WinBank na het nalopen van al deze criteria geen geschikte bron heeft gevonden zal er een "?" verschijnen in de bron drop-down-box in het importeren scherm. Gebeurt dit met een bron die u vaak gebruikt, vul dan, indien bekent, het rekeningnummer in voor de bron of vul een geschikt importeerlabel in.


De Omschrijving vergelijking is een routine die vergelijkt hoeveel de geïmporteerde omschrijving overeenkomt met de omschrijvingen van de overschrijvingen reeds in de boekhouding. Deze overeenkomst wordt weergeven als een percentage. Twee strings hebben altijd een overeenkomst. Om valse positieven uit te sluiten kunt u een minimale overeenkomst instellen in het "Importeren opties" PopUp menu in het Overschrijvingen Importeren scherm.


In theorie zou deze functie heel veel bronnen goed moeten kunnen raden zodra u vergelijkbare overschrijvingen eerder geïmporteerd en toegekend hebt. Echter de omschrijving vergelijking functie is redelijk traag. Elke geïmporteerde string wordt vergeleken met alle overschrijving omschrijvingen in de boekhouding van de laatste x dagen (x is standaard 400 dagen, maar kan aangepast worden met de Omschrijving vergelijking" instellingen op de Instellingen-Tab van het Importeren scherm). Daarom wordt deze functie ook alleen uitgevoerd als criteria 1 t/m 8 geen resultaten hebben opgeleverd. Het loont dus nog steeds om importeerlabels aan te maken.


LET OP: Het importeren van grote hoeveelheden overschrijvingen met de Omschrijving vergelijking geactiveerd kan dus een lange tijd duren.


Op de Relatie-Herkenning-tab in het Info-blok van het Overschrijvingen importeren scherm kunt u zien waarom WinBank een relatie geselecteerd heeft. Deze selectie werkt hetzelfde als de Bronherkenning in standaard mode (zie hierboven), alleen worden nu de relatie criteria gebruikt:


 1. Rekeningnummer relatie = Tegenrekening geïmporteerde overschrijving

 2. Incassant ID van Relatie = Geïmporteerde Incassant ID

 3. Relatienaam = relatie geïmporteerde overschrijving*

 4. Relatie-rekeningnummer  in tekst geïmporteerde relatie

 5. Relatienaam staat in omschrijving geïmporteerde overschrijving*

 6. Relatie-rekeningnummer in omschrijving geïmporteerde overschrijving

 7. Relatie-importeer label in geïmporteerde relatie

 8. Relatie-importeer label in omschrijving geïmporteerde overschrijving

 9. Standaard relatie de geselecteerde van- of naarbron (inkomsten/uitgavenbronnen

     hebben voorrang)


* Indien er meer dan 1 relatie voldoet aan deze voorwaarde, wordt deze voorwaarde genegeerd. Zo wordt voorkomen dat Relaties met een korte naam (b.v. ING) te snel foutief geselecteerd worden.


  


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website