Grafieken

Rapporten ››
Parent Previous Next

Om een grafiek aan een WinBank rapport toe te voegen selecteert u eerst het gebied waar u de grafiek wilt plaatsen. Vervolgens kiest u in de Tools-tab of het Werkblad PopUp menu Grafiek invoegen. Nu verschijnt het onderstaande venster.Geef eerst op of u een XY of lijn grafiek wilt maken. Bij een XY grafiek heeft elke serie zijn eigen X-waarden. X waarden worden geschaald weergegeven. Strings (teksten) zijn niet toegestaan als X-waarden. Dit in tegenstelling bij Lijn grafieken, waarbij strings wel zijn toegestaan. Dit type grafiek heeft echter maar 1 set X-waarden (die van serie 1).

 

Geef nu aan of de gegevens per serie zich in kolommen of rijen bevinden.


Selecteer nu in het werkblad het gebied met de X-waarden voor serie 1 en klik op de selecteer button achter X. Vervolgens selecteert u het gebied met de Y-waarden en klikt op de selecteer button achter Y. Wordt de naam van de serie weergegeven in een cel, selecteer dan deze cel en klik op de selecteer button achter naam. U kunt hier ook een tekst plaatsen.


Indien u meerdere series wilt weergeven, kies dan serie 2 en herhaal de handelingen hierboven voor serie 2. Let op. Heeft u voor een lijn grafiek gekozen, dan kunt u voor serie 2 geen nieuwe X waarden selecteren.


Klik nu op OK en de grafiek wordt aangemaakt.


Wilt u en grafiek veranderen, klik dan met de Rechter Muistoets op de grafiek. Dan kunt u de grafiek instellingen veranderen, series aanpassen en grafieken verplaatsen of verwijderen. Wilt u de grafiek verplaatsen, selecteer dan eerst het gebied waar naartoe u de grafiek wilt verplaatsen.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website