Wachtwoord

Bijlage ››
Parent Previous Next

Uw boekhouding bevat veel privé gegevens. Het is dus belangrijk deze te beveiligen met een wachtwoord, zeker als de computer toegankelijk is voor meerdere personen.


In het nieuwe wachtwoord scherm wordt het wachtwoord weergegeven in dollartekens zodat het onleesbaar is voor meekijkende personen. Om het ontstaan van een verkeerd wachtwoord door tikfouten te voorkomen, moet u het nieuwe wachtwoord 2 keer invoeren.


WinBank gebruikt het wachtwoord om het bestand te coderen. U kunt kiezen uit 2 soorten encryptie (codering). De standaard WinBank encryptie voldoet voor gebruikers die het bestand opslaan binnen het thuisnetwerk. Gebruikt u WinBank op een open netwerk, op een laptop die het huis verlaat of wilt u het bestand opslaan in de cloud, dan wordt u sterk aangeraden de AES/Rijndael encryptie in te schakelen. Dit is een zeer sterke encryptie. Het "nadeel" van AES encryptie is dat het wachtwoord niet meer te achterhalen is als u dit vergeet. Zelfs niet in de ontwikkelomgeving.


Sterke encryptie heeft alleen nut met een sterk wachtwoord. Daarom geeft WinBank een indicatie van de sterkte van het wachtwoord weer in de balk onder het wachtwoord (hoe groener hoe beter). Probeer een score boven de 50 te bereiken. De standaard WinBank encryptie is niet hoofdlettergevoelig, de AES encryptie wel. Voor een sterk wachtwoord kunt u het beste een combinatie van kleine letters, hoofdletters (alleen voor AES encryptie), getallen en bijzondere tekens (!, @, ~, ], \, etc) gebruiken.


Een voorbeeld. Een woord van 6 kleine letters geeft ~300 miljoen mogelijke combinaties. Klinkt als veel, maar gebruikt u kleine letters, hoofdletters, getallen en speciale tekens, dan wordt het aantal mogelijke combinaties ~600 miljard. Zelfs als een computer 1000 wachtwoorden per seconde zou kunnen testen, dan heeft deze nog ~19 jaar nodig om ze allemaal te proberen.


Opmerking: Onthoud uw wachtwoord goed. Want zonder het juiste wachtwoord is het bestand niet meer te openen.Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website