Boekhouding eigenschappen

Bijlage ››
Parent Previous

Dit scherm toont algemene bestandseigenschappen en het aantal records per tabel.


Tot aan versie 2.9.0 werd in de tweede kolom het maximum aantal records per tabel weergegeven.

Vanaf versie 2.9.0 zijn er geen maxima meer.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website