Boekhouding overzichten

Previous Next

De "Boekhouding overzichten" geven u m.b.v de bron- en groeptypes uitgebreide samenvattingen van uw boekhouding. U kunt de overzichten bereiken via de Boekhouding-Tab op het Hoofdscherm of via <CTRL H>.Alle Boekhouding overzichten zitten in 1 scherm op de verschillende Tabbladen van de Ribbon. Het Inkomsten en Uitgavenverdeling overzicht laat zien waar uw geld vandaan komt en waar het heen gaat. Het Vermogen overzicht toont een overzicht van uw vermogenspositie inclusief uw bankrekeningen beleggingsfondsen, leningen en vermogensbronnen. Van beide overzichten kunt u 1 of meerdere boekjaren weergeven en het niveau van detaillering instellen. Het Hoofdgroep- en bronsaldo's overzicht laat de saldo's van alle bronnen gegroepeerd per hoofdgroep zien. Het Hoofdgroep- en bronoverschrijvingen overzicht laat alle overschrijvingen per bron gegroepeerd per hoofdgroep zien.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website