Bron en groeptypes

Parent Previous Next

Bron en groeptypes worden gebruikt door de budgetbeheer functies, de boekhouding overzichten en voor de Brontype modus. U kunt de bron en groeptypes veranderen in de Bronnen en Groepen schermen


De volgende brontypes zijn beschikbaar:

  

Vermogen*

Alle bronnen die vermogen vertegenwoordigen, maar die geen bankrekening of beleggingsfonds zijn. Een voorbeeld is een bron die de (rest)waarde van uw Auto of de waarde van uw huis vertegenwoordigt. Deze bronnen komen in het boekhouding overzicht onder het kopje "Vermogensbronnen".

Bankrekening

Alle bankrekeningen.

Lening

Alle leningen. Deze bronnen komen in het Boekhouding overzicht onder het kopje "Leningen"

Vaste inkomsten

Alle bronnen die vaste inkomsten vertegenwoordigen.

Vaste uitgaven

Alle bronnen die vaste uitgaven vertegenwoordigen.

Variabele inkomsten

Alle bronnen die variabele inkomsten vertegenwoordigen.

Variabele uitgaven

Alle bronnen die variabele uitgaven vertegenwoordigen.

Variabel

Alle bronnen die een uitgave en inkomstenpost vertegenwoordigen.Een voorbeeld is een Dokter/tandarts bron waar de rekeningen eerst voorgeschoten worden en welke later terugbetaald worden door de verzekering.

Geen

Alle bronnen waaraan u geen brontype wilt toewijzen


Let op: Overschrijvingen van of naar Vermogensbronnen worden niet als inkomsten of uitgaven geregistreerd in de boekhouding overzichten. Dit omdat het geld in iets is gaan zitten dat een restwaarde heeft. Als de restwaarde afneemt, maak dan overschrijvingen aan van de vermogensbron naar een uitgave bron. Deze wordt wel in de boekhoudingsoverzichten geregistreerd. Op deze manier kunt u een grote uitgave geleidelijk verwerken en geeft het geen grote uitschieters in uw overzichtenDe volgende groeptypes zijn beschikbaar:

  

Variabel

Groepen die zowel inkomsten als uitgavenbronnen bevatten

Inkomsten

Groepen die alleen inkomstenbronnen bevatten

Uitgaven

Groepen die alleen uitgavenbronnen bevatten

Vermogen, Bank/spaarrekeningen

Groepen die vermogen- of bankrekeningbronnen bevatten

Geen

Alle bronnen waaraan u geen groeptype wilt toekennen


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2024 MJWeb.nl - WinBank Website