Bronnen en groepen

Previous Next

Naast Overschrijvingen zijn Bronnen en Groepen de belangrijkste onderdelen van WinBank.


De term Bron wordt in WinBank gebruikt vanwege het Geldbronnen principe (zie de inleiding). Een Bron is eigenlijk een Bankrekening of een Inkomsten/Uitgaven-post.


Een Groep is een verzameling bronnen. Het saldo van de Groep is de som van alle Bronnen in die groep. Er zijn 2 soorten groepen:

WinBank bevat Overzichten per enkele Bron/Groep en Overzichten van meerdere Bronnen/Groepen. De overschrijvingenlijsten zijn een Overzicht per bron/groep


Bronnen en Groepen kunnen verschillende BronTypes en GroepTypes hebben. Deze bepalen of een Bron of Groep een Vermogen, Bankrekening, Inkomsten of Uitgaven Bron/Groep zijn. Deze indeling wordt gebruikt in de  BronType modus, Budgetten en de Boekhouding overzichten.


Alle bron en groep gerelateerde opdrachten vindt u in de Bronnen-Tab en Groepen-Tab van het hoofdscherm:
Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website