Kruisposten

Parent Previous Next

Bij het importeren kan automatisch gebruik gemaakt worden van een kruispost. Deze optie kunt u vinden in het Overschrijvingen importeren scherm op de Instellingen-Tab.


Bij het overschrijven van geld van uw (spaar)rekening naar een andere (spaar)rekening kan geld enige dagen "verdwijnen". Dit kan door valutering#1 komen, doordat banken overschrijvingen alleen verwerken op werkdagen of door de trage verwerking van banken. Ook weet u niet zeker of geld daadwerkelijk bijgeboekt wordt op de tegenrekening (u kunt een fout gemaakt hebben). Indien de tegenrekening uw eigen rekening is, kunt u de afschriften van de tegenrekening controleren/importeren om te controleren of het geld daadwerkelijk bijgeboekt is.


Als u geld overboekt van uw bankrekening naar uw spaarrekening en u importeert de overschrijvingen van uw bankrekening, dan zal WinBank een overschrijving aanmaken van uw Bankrekening-bron naar uw Spaarrekening-bron. Als u daarna de overschrijvingen van uw spaarrekening ook importeert, zal er een conflict ontstaan voor deze overboeking. Hij zit namelijk al in uw boekhouding. Indien ingeschakeld zal WinBank deze overschrijving als dubbel markeren en niet importeren.


Door gebruik te maken van een kruispost kunt u deze problemen voorkomen. Een kruispost werkt als tussenstation, zie het als de bankrekening van de bank. Schrijft u geld over van uw bankrekening naar uw spaarrekening, dan zal het geld van de bankrekeningbron naar de kruispostbron geboekt worden als u de overschrijvingen van uw bankrekening importeert. Bij het importeren van de overschrijvingen van uw spaarrekening wordt het geld van de kruispostbron naar uw spaarrekeningbron geboekt. Het saldo van de kruispostbron moet na deze actie dus weer op 0 staan. De datums van deze overschrijvingen kunnen verschillen. En er kan dus enige tijd een positief saldo op de kruispostbron staan.


Voor de goede werking van WinBank moet de Kruispostbron van het brontype "Bankrekening" zijn. U moet deze bron zelf aanmaken.


Indien de Kruispostbron gebruiken optie geactiveerd is, zal WinBank alle overschrijvingen tussen 2 bankrekening bronnen met geactiveerde "Kruispost gebruiken" optie verwerken via de kruispostbron. Wilt/kunt u de overschrijvingen van een van de rekeningen niet importeren, dan moet u zelf het geld van of naar de kruispostbron boeken, zodat het saldo van de kruispost weer 0 wordt.
#1: Valutering is een mechanisme dat een bank hanteert bij het overboeken van bedragen tussen bankrekeningen met als doel rentewinst te behalen - de bank trekt rente gedurende de valutadagen over het overgeboekte bedrag. (C) WikipediaHulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website