Bronnen

Parent Previous Next

WinBank werkt met zogenaamde (geld)bronnen. Deze bronnen worden op het scherm weergegeven als losse buttons of als onderdeel van een groepsbutton.


U kunt nieuwe bronnen aanmaken via de Wijzigen opdracht uit de Bronnen-Tab van het Hoofdscherm of via de sneltoets <CTRL B>. In alle gevallen komt u in het onderstaande scherm uit.Om een bron te wijzigingen of te verwijderen/deactiveren (zie volgende paragraaf), moet u de te bewerken bron eerst selecteren in de drop down lijst (druk hiervoor op het pijltje naar beneden of loop door de lijst met de < > pijltjes). Wijzigingen worden automatisch opgeslagen als u een andere bron selecteert of als u op "OK" klikt. Als u op "Annuleren" klikt worden de wijzigingen niet opgeslagen.


Om een nieuwe bron aan te maken klikt u op "Nieuw" en geeft u een naam op voor de nieuwe bron, daarna kunt u de rest van het scherm doorlopen en invullen. Een nieuwe bron wordt aangemaakt voor alle boekjaren, maar alleen geactiveerd (zichtbaar) in het geselecteerde  boekjaar.


Een bron kan dus niet meer meer verwijderd worden zodra hij gebruikt is voor een overschrijving in welk boekjaar dan ook. Een bron kan wel gedeactiveerd worden in boekjaren waarin hij niet gebruikt wordt voor overschrijvingen. Deactiveren komt overeen met niet weergeven. Indien dit mogelijk is wordt er een deactiveren button weergegeven in plaats van een verwijder button.Een bron die in het weergegeven boekjaar in gebruik is, kan ook niet gedeactiveerd worden, de verwijder button wordt dan grijs weergegeven. Een bron kan in een later boekjaar weer gereactiveerd worden met de Bron Reactiveren button. In het scherm dat daarna getoond wordt, bevat de drop down box alle bronnen die voor reactivering in aanmerking komen.


Het uiterlijk (fonts, kleuren, plaatjes) van een bron kan per boekjaar verschillen. De overige eigenschappen gelden voor alle boekjaren.

  

Naam

Wijzig hier de naam van de bron

Startsaldo

Het saldo aan het begin van het jaar. Voor betaal- en spaarrekeningen is dit het saldo op 1 januari, voor de meeste andere bronnen meestal nul.

Rekeningnummer

Hier kunt u het rekeningnummer van een bank of spaarrekening opgeven. Dit nummer wordt ook gebruikt bij het importeren van overschrijvingen via b.v. Internet Bankieren. U kunt hier ook de rekeningsnummers van bedrijven invullen. Deze gebruikt WinBank dan voor het raden van de VanBron en NaarBron bij het importeren van overschrijvingen.

Startsaldo aan eindsaldo koppelen

U kunt er voor kiezen om het start- en eindsaldo te koppelen. Dit betekent dat als er een nieuw jaar wordt aangemaakt, automatisch het eindsaldo van het vorige jaar het startsaldo van het nieuwe jaar gekoppeld wordt. Dit wordt vooral aangeraden voor betaal- en spaarrekeningen. Als er geen koppeling wordt opgegeven wordt het saldo in een nieuw jaar weer op nul gesteld.

Houdt <SHIFT> ingedrukt als u deze optie in alle boekjaren wilt aanpassen.

Brontype

Geef hier het brontype op.

    Brontype Bankrekening

Als een bron gemarkeerd wordt als bankrekening verschijnt deze in de bankrekeningen en beleggingsfondsen tabel van het Boekhouding overzicht. Ook bepaalt het de standaard omschrijvingen van een overschrijving die aangemaakt wordt. Als een bron als bankrekening gemarkeerd wordt, dan wordt altijd de naam van de andere bron als omschrijving gebruikt.

Standaard Relatie

Dit is de standaard relatie die geselecteerd wordt als u een overschrijving aanmaakt van of naar deze bron.

Sneltoets nummer

Geef hier een nummer op voor een veelgebruikte bron. Met deze sneltoets kunt u dan snel de bron selecteren in verschillende bron selectie velden. Ook kunt u snel van deze bron de bron overschrijvingenlijst oproepen door in het hoofdscherm op de sneltoets te klikken (<1> t/m <9>)

Saldo Bewaking

Met de saldo bewaking krijgt u een waarschuwing als uw toekomstige saldo over x dagen onder het vooringestelde minimale saldo komt.

Kruispost gebruiken

Overschrijvingen tussen 2 bronnen met geactiveerde "Kruispost gebruiken" optie worden via een kruispost bron geboekt.

Vermoedelijk dubbele overschrijvingen niet importeren

Met deze optie kunt u bepalen of voor deze rekening, vermoedelijk dubbele overschrijvingen wel of niet geïmporteerd worden. Indien grijs (vierkantje) dan wordt de standaard instelling op het importeren scherm gebruikt.

Waarschuwing voor dubbele overschrijvingen niet weergeven

Deze optie onderdrukt de waarschuwing voor dubbele overschrijvingen van of naar deze bron. WinBank ziet overschrijvingen met hetzelfde bedrag op dezelfde datum en dezelfde Van- en NaarBron als potentieel dubbel en geeft een waarschuwing. Voor bronnen waarnaartoe regelmatig geldige "dubbele" overschrijvingen worden gedaan, kunt u die waarschuwing hiermee dus onderdrukken.

Standaard Code

Deze Code wordt ingevuld in het Code veld van een nieuwe overschrijving indien deze bron als Van- of NaarBron geselecteerd wordt (ook bij het automatisch selecteren bij het importeren). Indien zowel de Van- als NaarBron een Standaard Code hebben, dan wordt de Standaard code van de bankrekening/vermogen/lening bron genegeerd..

Geïmporteerde code overschrijven

Indien de "Geïmporteerde code overschrijven" optie geactiveerd is, wordt bij het importeren een eventueel geïmporteerde code overschreven.

Weergeven als

Een bron kan weergegeven worden als een losse button of als onderdeel van een groepbutton.

     Onderdeel van groep

Als u kiest voor het weergeven als onderdeel van een groep kunt u in dit veld de gewenste groep kiezen. Alleen groepen die worden weergeven als "Button met bronnen" komen in deze lijst voor.

     Losse Button

Bron wordt weergegeven als losse button

Bitmap

Voor de overzichtelijkheid kunt u een plaatje (in de vorm van een Bitmap) opgeven. Deze wordt vervolgens linksboven op de button weergegeven. Met de Importeer Bitmap button, naast deze dropdownbox, kunt u van elke willekeurige afbeelding een bitmap maken geschikt voor weergave op een button. 

Transparant

Dit geeft aan of de achtergrondkleur van het plaatje vervangen moet worden door de kleur van de button.

Subpagina

Dit geeft aan op welke Subpagina de nieuwe bron geplaatst wordt.

Breedte Button

Als u deze functie activeert kunt u zelf de breedte van de button instellen.
Indien uitgeschakeld, zal WinBank de button zelf zo klein mogelijk maken. Het wijzigen veld is dan uitgeschakeld en geeft de automatisch geschaalde minimale breedte weer

Importeerlabels wijzigen

De Importeer labels die u hier invult worden gebruikt om de VanBron of NaarBron te "raden" bij het importeren van overschrijvingen. Zoals hierboven wordt weergegeven in de figuur zal WinBank bij het importeren van een overschrijving met de tekst "KPN" in de omschrijving, de bron Telefoon voorstellen als NaarBron (zie ook Internet bankieren en Importeren van overschrijvingen). Er is ruimte voor 8 labels (klik op het drop-down pijltje en kies een vrije ruimte)

Budget wijzigen

Indien gewenst kunt u hier een budget opgeven voor de bron. Budgetten kunnen alleen toegewezen worden aan bronnen van het brontype Vaste inkomsten, Vaste uitgaven, Variabele inkomsten, Variabele uitgaven en Variabel. U kunt het budget ook aanpassen in het Budgetplanner en Budget status scherm

Opmerking wijzigen

Aan elke bron kunt u een opmerking hangen. En indien de optie opmerking-markers aan staat, dan wordt er op de button een (i) teken weergegeven. Door op dit teken te gaan staan met de muis komt er een hint met de opmerking tevoorschijn.

Font

Hiermee kunt u het font van de button instellen.

Achtergrondkleur

Hiermee wijzigt u de achtergrondkleur van de button.

Uiterlijk kopiëren

Hiermee kunt u het uiterlijk (font, kleur, breedte en bitmap) van een andere bron kopiëren


Als u een of meerdere nieuwe bronnen heeft aangemaakt moet u na het aanklikken van "OK" button, de bron-buttons naar hun definitieve plaats verplaatsen. Als u meerdere bronnen heeft aangemaakt, moet u de buttons 1 voor 1 verplaatsen.Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2024 MJWeb.nl - WinBank Website