Budgetplanner

Budgetbeheer ››
Parent Previous Next

De Budgetplanner vindt u in het Budget overzicht op het Tabblad Planner. Het Budget overzicht <CTRL ALT U> kunt u vinden op de Beleggen, sparen en budgetten-Tab van het Hoofdscherm. In dit scherm kunt u uw totale budget instellen en bekijken. Zie ook de Budgetbeheer pagina .Links in het scherm ziet u de bronnen die geen brontype toegewezen hebben gekregen. Rechts ziet u de tabellen met de bronnen met als brontypes: Vaste inkomsten, Variabele inkomsten, Vaste uitgaven, Variabele uitgaven en Variabel. U kunt bronnen van type veranderen door ze naar een andere tabel te slepen of door ze met de wit/blauwe pijltjes te verplaatsen. Heeft u brontypes veranderd, dan kunt u de brontypes opslaan met de Indeling opslaan als Brontypes button. Bronnen worden grijs weergegeven indien er geen budget is ingesteld.


De optie "Budgetten" in de ribbongroep Planner laat de budgetten in de tabellen zien, de optie "Inkomsten en uitgaven" laat de werkelijke inkomsten en uitgaven zien en de optie "Verschil" laat het verschil tussen het budget en de werkelijke inkomsten en uitgaven zien. De optie "Samenvatting" laat de totalen van de budgetten, de werkelijke inkomsten en uitgaven en de bestedingsruimte zien.    


Indien de optie "Cumulatief" geactiveerd is, dan worden de maandsaldo's opgeteld. De optie "Gemiddelde incl. huidige maand" bepaalt of de saldo's van de huidige maand verwerkt worden in het gemiddelde. Dit kan vooral aan het begin van een boekjaar grote effecten hebben op het gemiddelde, als u aan het begin van de maand zit en de maandsaldo's laag zijn. Indien uitgeschakeld dan zal de kolom met de huidige maand roze gekleurd worden. De optie "Jaarbudget x maand/12" bepaald of het jaarbudget gecorrigeerd wordt voor het deel van het jaar dat nog moet komen. Ook deze optie is alleen zichtbaar in het laatste boekjaar.


Met de "Wijzigen" button in de ribbongroep Budget kunt u het budget van de geselecteerde bron veranderen (eerst 1 van de bronnen selecteren door deze aan te klikken in 1 van de tabellen). Het detailpaneel, te activeren met de "Details" button,  kunt u gebruiken bij het instellen van het budget. Het toont het budget voor het huidige en vorige jaar samen met de inkomsten/uitgaven van het huidige en vorige boekjaar. Hierdoor kunt u snel zien wat het budget en inkomsten/uitgaven waren in het vorige jaar en of dat budget juist was. Indien nodig kunt u dan het budget voor het huidige jaar aanpassen.De "Grafiek" opdracht toont van de geselecteerde bron het verloop van de maandsaldo's ten opzichte van het budget. Ook wordt er een lineaire fit getoond door de maanduitgaven. Met deze fit kunt u bepalen of de uitgaven toenemen of afnemen en het budget daaraan aanpassen. De "Overschrijvingen" opdracht laat een overschrijvingenlijst zien met de overschrijvingen die resulteren in het saldo in de geselecteerde cel.


De opties 1 Brontype, 2-3 brontypes en 5 brontypes bepalen hoeveel tabellen er tegelijk op het scherm zichtbaar zijn. De beste keuze zal afhangen van het aantal bronnen en de grootte van het beeldscherm.


De tabellen hebben de volgende kolommen:

  

Bron

Naam van de bron

J/M

Jaar,  Maand of Variabel Maand-budget

M.Budget

Het maandbudget of jaarbudget/12

J.Budget

Het jaarbudget of het maandbudget*12.

            Indien de optie "Jaarbudget x huidige maand/12" is geactiveerd, zal het jaarbudget gecorrigeerd worden voor het deel van het jaar dat nog moet komen. Deze optie is alleen beschikbaar in het laatste boekjaar. 

J.Totaal

Totaalsaldo van het huidige boekjaar. Indien dit een bron is met een jaarbudget zal de waarde vet gedrukt zijn in het rood of in het groen, welke aangeeft of de bron zich onder of boven het budget bevindt.

M.Gemiddelde

Gemiddelde maandsaldo. Indien dit een bron is met een maandbudget zal de waarde vet gedrukt zijn in het rood of in het groen, welke aangeeft of het gemiddelde zich onder of boven het budget bevindt.

Jan, Feb...

Dit zijn de kolommen met de maandsaldo's. Rood geeft aan dat het bedrag boven het maandbudget uitkomt, groen eronder.


Opmerking: Voor de Inkomstentabellen zijn de hierboven vermeldde kleuren omgedraaid.


Voor het vergelijken van het budget moet u de vetgedrukte bedragen met elkaar vergelijken, dus het maandbudget met het gemiddelde maandsaldo en jaarbudget met het totaalsaldo.


In de tabel van de variabele bronnen kan het voorkomen dat uw maandsaldo's als negatieve bedragen weergegeven worden. Dit gebeurt wanneer de inkomsten van de bron groter zijn dan de uitgaven, wat betekent dat het een uitgavenbron is. De negatieve saldo's zijn dan nodig om de totalen en het effect op het budget kloppend te maken.


Staat er een * achter de naam van de bron, dan geeft dat aan dat budget een opmerking heeft. Na het selecteren van deze cel verschijnt er een paneel met de opmerking.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2024 MJWeb.nl - WinBank Website