Budgetbeheer

Previous Next

In WinBank is een eenvoudige vorm van budgetbeheer ingebouwd. Per bron kunt u een budget opgeven. Dit budget kunt u direct veranderen via de "Wijzigen" optie op de Beleggen, Sparen en Budgetten-Tab. Ziet u geen Beleggen, Sparen en Budgetten-Tab, activeer hem dan in de Instellingen-Tab van het Hoofdscherm. U kunt de budgetten ook wijzigen in de verschillende budget overzichten (Budgetplanner, Budget status en Groepbudgetten) . U kunt alleen een budget toewijzen aan bronnen met als brontype vaste/variabele inkomsten/uitgaven.In de Budgetplanner kunt u aan de hand van uw inkomsten en uitgaven uit het verleden uw budget verdelen. Dit gaat het beste door het afgelopen boekjaar te selecteren. Aan de hand van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar kunt u uw budgetten instellen.Heeft u nog geen volledig boekjaar, gebruik dan de gemiddelden tot aan de laatste maand. Voor de jaarbudgetten moet u een schatting maken. Op het samenvatting tabblad van de budgetplanner ziet u de totalen van de gebudgetteerde maandinkomsten en uitgaven en de daardoor ontstane ruimte in het budget. U kunt zelf bepalen hoe krap u uw budget wilt maken (dus ruimte naar 0).


In het Budget status scherm kunt u de status van het budget per maand of per jaar bekijken. Hier ziet u de welke bronnen boven en onder budget zitten


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website