Budget wijzigen

Budgetbeheer ››
Parent Previous Next

In het Budget wijzigen scherm <CTRL U> kunt u het budget instellen voor een bron. Dit scherm is bereikbaar via de Wijzigen optie op de Beleggen, Sparen en Budgetten-Tab en via de "Budget wijzigen" buttons in verschillende budget overzichten (Budgetplanner, Budget status en Groepbudgetten).


De tabel toont de maandsaldo's van de laatste 2 boekjaren en het budget in het geselecteerde boekjaar.U kunt kiezen voor de volgende budgetten, zie de Budgetbeheer paragraaf voor hulp met het kiezen van het type budget.

  

Geen

Geen budget.

Vast maandbudget

Een vast budget voor alle maanden in dit boekjaar.

Jaarbudget

Een vast budget per boekjaar.

Variabel maandbudget

Een per maand in te stellen budget.


Indien u voor een Variabel maandbudget kiest dan kunt u de bedragen in de tabel invoeren. Selecteer de cel met het bedrag en type een nieuw bedrag in.


De Budget grafiek button laat een grafiek zien van de maandsaldo's en het budget. Optioneel is het weergeven van een cumulatief saldo en budget, dit werkt beter bij een bron met sterk wisselende maandsaldo's.


In het opmerkingen veld kunt een opmerking plaatsen. Deze is ook zichtbaar in de budget overzichten.


Met "Verwijderen" verwijdert u het budget (in het geselecteerde boekjaar) en met "Annuleren" verlaat u het scherm zonder dat de wijzigingen doorgevoerd worden.


Tip: Wilt u de bedragen in de tabel resetten, kies dan even voor Geen budget en daarna weer voor Variabel maandbudget.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website