Budget status

Budgetbeheer ››
Parent Previous Next

Het Budgetstatus overzicht vindt u in het Budget overzicht op het Tabblad Status. Het Budget overzicht <CTRL ALT U> kunt u vinden op de Beleggen, sparen en budgetten-Tab van het Hoofdscherm. In dit scherm kunt u de status van uw budget in een specifieke maand bekijken. Zie ook de Budgetbeheer pagina .In de linker tabel ziet u de bronnen met als brontypes Vaste inkomsten en Variabele inkomsten. In de rechter tabel ziet u de bronnen met als brontypes Vaste uitgaven en Variabele uitgaven. Variabele bronnen worden afhankelijk van hun saldo geplaatst in de inkomsten of uitgaven-tabel.


De tabellen bevatten de volgende kolommen:

  

Bron

De naam van de bron

Type

Maand, Jaar of Variabel Maand- budget/Brontype vast of variabel

Budget

Maand of jaarbudget (zie maand en jaarbudget hieronder)

Inkomsten/Uitgaven

Maand/jaar inkomsten of uitgaven (zie maand en jaarbudget hieronder)

Verschil

Het verschil tussen de Inkomsten/Uitgaven en het budget

Percentage (%)

Percentage van het budget verbruikt


De kolom verschil geeft aan of u aan de goede (groen/positief) of slechte (rood/negatief) kant van het budget zit. Bronnen worden grijs weergegeven als er geen budget ingesteld is. Door te sorteren op de kolom verschil kunt u snel zien welke bronnen ver onder of boven budget zitten. In de laatste rij ziet u het totaal van de verschillen.

            

De kolommen Budget en Inkomsten/Uitgaven kunnen verschillende bedragen weergeven afhankelijk van de instellingen voor Jaar en maandbudget


Toon Budget

  

Jaarbudgetten:

De jaarbudgetten, jaarinkomsten en jaaruitgaven worden getoond. Het jaarbudget wordt gecorrigeerd met de factor geselecteerde maand/12. De maandbudgetten worden vermenigvuldigd met de geselecteerde maand. Dus in in mei wordt het jaarbudget gecorrigeerd met een factor 5/12 en het maandbudget met een factor 5. In december is dit dan 12/12 (=1) en 12 waardoor een volledig jaarbudget getoond wordt. In het geval van een variabel maandbudget wordt het totaal t/m de geselecteerde maand weergegeven. De jaarinkomsten en jaaruitgaven zijn altijd het totaal t/m de geselecteerde maand.

Maandbudgetten:

 

De maandbudgetten worden getoond. Afhankelijk van de instellingen worden deze vergeleken met de maandinkomsten en uitgaven van de geselecteerde maand of met de gemiddelde maandinkomsten en uitgaven t/m de geselecteerde maand. Het jaarbudget wordt altijd gedeeld door 12.

Maandbudgetten            

 

Geselecteerde maand

Kolom Budget: Het maandbudget

Kolom Inkomsten of  uitgaven: De inkomsten of uitgaven van de geselecteerde maand

Gemiddelde

Kolom Budget: Het maandbudget

Kolom Inkomsten of  uitgaven: Het gemiddelde maandsaldo t/m de geselecteerde maand.

Jaarbudgetten

 

Geselecteerde maand

Kolom Budget: Het jaarbudget/12

Kolom Inkomsten of  uitgaven: De inkomsten of uitgaven van de geselecteerde maand

Gemiddelde

Kolom Budget: Het jaarbudget/12

Kolom Inkomsten of  uitgaven: Het gemiddelde maandsaldo t/m de geselecteerde maand

Budget/12

Kolom Budget: Het jaarbudget/12

Kolom Inkomsten of  uitgaven: Budget/12

(Gebruik deze instelling om het effect van de jaarbudgetten uit te schakelen)


Door de optie "Hoofdgroepen gebruiken" te activeren worden alle bronnen in een groep samengevoegd. Er wordt dan een budget en saldo per groep getoond. Als er achter een groep een * getoond wordt, is dit een gemengde groep. Een gemengde groep bevat die zowel inkomsten- als uitgavenbronnen en wordt bij zowel de inkomsten als de uitgaven getoond.


Op het paneel onder de tabellen ziet u de budget, inkomsten  en uitgaventotalen.


Met de button "Budget wijzigen" of de <ENTER> toets kunt u het budget van de geselecteerde bron wijzigen (eerst een bron aanklikken in de inkomsten- of uitgaventabel).


Een gele cel geeft aan dat dat budget een opmerking heeft. Na het selecteren van deze cel verschijnt er een paneel met de opmerking.


De grafiek toont het verschil tussen uw budget en de inkomsten of uitgaven in grafische vorm.

  


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website