Groepsbudgetten

Budgetbeheer ››
Parent Previous Next

Het Groepsbudgetten overzicht vindt u in het Budget overzicht op het Tabblad Groepsbudget. Het Budget overzicht <CTRL ALT U> kunt u vinden op de Beleggen, Sparen en Budgetten-Tab van het Hoofdscherm. In het Groepsbudgetten scherm kunt u de budgetten van alle bronnen in de hoofdgroepen bekijken. Ook worden de totalen per hoofdgroep getoond. Door naar het totaal per groep te kijken kan het overschrijden van het budget voor de ene bron in de groep gecompenseerd worden door een overschot op het budget van een andere bron in de groep.Er zijn verschillende opties. Met de optie "Groepbronnen" worden de gegevens van de bronnen in de hoofdgroepen wel of niet weergegeven. In de licht blauwe balken worden de groepstotalen weergegeven. Met de optie maandsaldos worden de gegevens per maand weergegeven. De optie "*tot huidige maand" heeft alleen effect in het huidige boekjaar. Indien geactiveerd, worden alleen de maandbudgetten tot de huidige maand meegenomen voor het berekenen van de jaartotalen. Voor de jaarbudgetten wordt het jaarbudget vermenigvuldigd met (huidige maand-1)/12.


In de kolom Type wordt het budgettype (Maand, Jaar of VM Variabel Maand) en het brontype (vaste of variabele inkomsten of uitgaven) weergeven.


In de kolom Maandbudget/jaarbudget wordt het gemiddelde maand of het jaarbudget weergegeven. Als het om een uitgave bron of groep gaat, dan wordt het budget als een negatief getal weergegeven.


Indien de maandweergave geactiveerd is, kan er gekozen worden uit 4 verschillende soorten gegevens.


De Overschrijvingen opdracht laat de overschrijvingenlijst zien met daarin de overschrijvingen die verantwoordelijk zijn voor het saldo in de geselecteerde cel. De "Budget wijzigen" opdracht opent het budget wijzigen scherm. De Grafiek opdracht laat een grafiek zien van de maandsaldo's en het budget. Optioneel is het weergeven van een cumulatief saldo en budget, dit werkt beter bij een bron met sterk wisselende maandsaldo's.


Opmerking: WinBank doet geen controle op de samenstelling van een hoofdgroep. Het is dus toegestaan om in een uitgave groep inkomsten bronnen te plaatsen. Hoewel de resultaten technisch kloppen, kan dit kan verwarrende resultaten geven en is dus op eigen verantwoordelijkheid.Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website