Saldo bewaking

Parent Previous Next

Met Saldo bewaking kunt u voorkomen dat het saldo op uw rekening in de nabije toekomst onder een vooraf ingesteld saldo komt. Hiermee kunt u b.v. voorkomen dat u rood komt te staan. De Saldo bewaker gebruikt Toekomstige en Automatische overschrijvingen voor het voorspellen van de saldo in toekomst.


U stelt de saldo bewaking in in het Bron wijzigen scherm. Saldo bewaking heeft alleen nut bij bank- en spaarrekeningen. Daarom is deze optie alleen beschikbaar voor bronnen van het brontype bankrekening. Wilt u saldo bewaking instellen, vink deze optie dan aan. Geef aan hoever vooruit WinBank het saldo moet controleren en onder welk saldo WinBank alarm moet slaan.


De saldo bewaker controleert na elke nieuwe (toekomstige) overschrijving of aanpassing van een automatische overschrijving, of het toekomstige saldo onder het ingestelde minimum komt, binnen de gestelde termijn. Is dat het geval, dan wordt een waarschuwingsscherm getoond. Om te voorkomen dat dit scherm elke keer opnieuw verschijnt, wordt dit scherm per bron maar 1 keer per WinBank sessie weergegeven. Wilt u tijdens de sessie de Saldo bewaking weer heractiveren, ga dan naar de Saldo voorspeller voor deze bron en klik op de Saldo bewaking heractiveren button.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website