Saldo voorspeller

Parent Previous Next

U kunt de Saldo voorspeller (<CTRL X>) opstarten vanuit de Overschrijvingen-Tab of het PopUp menu van een bron of een groep. Met de Saldo voorspeller kunt u het saldo van een bron of groep in de toekomst voorspellen. De saldo voorspelling vindt plaats aan de hand van de toekomstige overschrijvingen en nog uit te voeren automatische overschrijvingen.


Na het kiezen van een bron of groep en de toekomstige datum laat de lijst alle overschrijvingen zien die nog gedaan moeten worden tot aan de opgegeven datum. De overschrijvingen die "over tijd" zijn, zijn rood gekleurd. De kolom saldo laat het toekomstige saldo zien na het uit voeren van die overschrijving. In de meest rechter kolom ziet u of het hier om een Automatische (A) en/of Toekomstige (T) overschrijving gaat.Het toevoegen van een toekomstige overschrijving gaat via de "Nieuw" button en gaat op dezelfde manier als het aanmaken van normale overschrijvingen. Met de "Annuleren" button kunt u een toekomstige overschrijving annuleren en met de "Wijzigen" button kunt u deze wijzigen. Met de "Uitvoeren" optie wordt de Automatische of Toekomstige overschrijving "uitgevoerd", dat betekent dat deze omgezet worden in een normale overschrijving d.m.v. het overschrijvingen scherm.


Indien er op een rekening bron Saldo bewaking is ingesteld, dan verschijnt er recht bovenin het scherm een label "Saldo bewaking actief" met daarachter het minimale saldo. Indien de saldo bewaker tijdens de huidige sessie geactiveerd is, dan verschijnt de button "Saldo bewaking heractiveren".


Tips:

     U kunt het toekomstige saldo weergeven op een button door er een formule voor aan te maken.

     Er is ook een overzicht met Alle toekomstige overschrijvingen


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website