Formules

Previous Next

Met formules kunt u eenvoudige berekeningen uitvoeren met de saldo's van bronnen, groepen en/of beleggingsfondsen. Er kan gerekend worden met startsaldo's, eindsaldo's, inkomsten en uitgaven per jaar. Ook kan het saldo op een specifieke datum gebruikt worden. Bij de beleggingsfondsen kan ook het aantal aandelen of de koers gebruikt worden. Het resultaat (=de uitkomst) van een formule kan ook weergegeven worden op een button. Zo kunt u met formules bijvoorbeeld een rendement op uw vermogen berekenen (zie figuur hieronder) of een kilometerprijs voor uw auto. 


Een formule kunt u aanmaken via de "Wijzigen" functie (<CTRL M>) of het "Overzicht" op de Formules-Tab van het hoofdscherm U komt altijd uit in het onderstaande scherm. Ziet u geen Formules-Tab, activeer hem dan in de Instellingen-Tab van het Hoofdscherm.

De weergave mogelijkheden voor een formule-button komen overeen met die van een Groep. Alleen met de optie "andere eenheid" kunt u een andere eenheid dan € of Fl opgeven (b.v. %). Dit heeft als gevolg dat de waarde van de formule niet verandert met het aan klikken van de €/Fl button.


Het aanmaken van een formule gaat als volgt.  Klik op "Regel invoegen" en kies onder in het scherm de waarde waar u mee wilt rekenen. U kunt kiezen voor startsaldo's, eindsaldo's, inkomsten en uitgaven voor bronnen, groepen en beleggingsfondsen. Bij deze saldo's kunt u het jaartal opgeven of kiezen voor huidig jaar. U kunt ook kiezen voor het saldo op een bepaalde datum. U kunt hierbij een willekeurige datum of de huidige datum kiezen. U kunt bij bronnen en groepen ook kiezen voor een toekomstig saldo, zoals deze berekend wordt door de overschrijvingen planner. Hierbij kunt u kiezen voor een vaste datum in de toekomst, voor een datum over x dagen of voor een vaste dag van de maand in de toekomst. Bij beleggingsfondsen kunt u ook nog kiezen voor het aantal aandelen of de koers. Ook hierbij kunt u een willekeurige datum kiezen. Als laatste kunt u ook nog kiezen voor getal. Een getal kan een vaste waarde zijn, maar ook het totaal van de bezittingen, totaal van de restwaarde van de bezittingen, de datum, de dag, de maand of het jaar van een bepaalde datum. In het voorbeeld hierboven is het Saldo van de Groep Vermogen op de huidige datum geselecteerd.


Kies vervolgens de operator (+ , - , * , /).


Vervolgens klikt u opnieuw op "Voeg regel in" om op de plaats van de huidige regel een regel in te voegen. Zo kunt u de gehele formule opbouwen.


U kunt ook met haakjes werken. Selecteer daarvoor de gewenste regel en klik op de [ ( ] of [ ) ] check boxen.


Sluit de laatste regel altijd af met de operator "=".


Als u een regel wilt verwijderen klik dan op "Regel verwijderen"


Om het aanmaken van formules te vereenvoudigen kunt u ook gebruik maken van de functie "Formule invoegen". Hiermee kunt u de code van een andere formule invoegen op de huidige regel en deze vervolgens aanpassen.


Formules kunnen vele fouten bevatten. Zo kan bijvoorbeeld een bron, gebruikt in een formule, in een bepaald jaar niet meer bestaan. WinBank probeert de meeste fouten af te vangen en zal geen foutieve formules accepteren. Zodra WinBank een fout in de formule detecteert zal deze in het rood worden weergeven onder de formule.


OPMERKINGEN
Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2024 MJWeb.nl - WinBank Website