Overzicht

Formules ››
Parent Previous Next

Het "Overzicht" uit de Formules-Tab van het Hoofdscherm laat u de resultaten zien van alle formules in de geselecteerde boekjaren. Selecteert u een cel in de tabel, dan laat WinBank in het rechter paneel de exacte berekening zien voor die formule (rij) uit dat boekjaar (kolom).


Na selectie van een Formule-Boekjaar-cel, kunt u deze formule met de "Wijzigen" opdracht wijzigen of met Verwijderen button de verwijderen.


Met de Huidige datum wijzigen functie kunt u de datum selecteren die gebruikt moet worden door de formules in het huidige boekjaar.Met de opdracht "Geselecteerde Formules" kunt u een grafiek maken van de formule resultaten in de geselecteerde boekjaren van de geselecteerde formules.


Met de "Verloop in Boekjaren" opdracht kunt u een grafiek bekijken die het verloop van het resultaat van de formule in 1 of meerdere boekjaren laat zien (selecteer meerdere boekjaren van dezelfde formule in de tabel).

Met de "Verloop interval (dagen)" optie bepaald u om de hoeveel dagen de formule uitgerekend wordt.

Met de optie "Verloop versus dag in het jaar" kunt u de resultaten tegen de dag in het jaar weergeven.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website