Automatische overschrijvingen

Parent Previous Next

Voor steeds terugkerende betalingen kunt u het Automatische overschrijving aanmaken. Met automatische overschrijvingen kunt u snel alle velden van het Nieuwe overschrijvingen scherm vullen. Ook houdt WinBank een maand- of week-teller bij, zodat u nooit een betaling 2 keer uitvoert.


Er zijn 2 soorten automatische overschrijvingen:


Het Automatische overschrijvingen overzicht vindt u in de Overschrijvingen-Tab en is ook te activeren met de sneltoets <CTRL ALT A>. Het overzicht bevat 2 tabs.


Op de eerste tab vindt u een lijst met alle automatische overschrijvingen per boekjaar.De kolommen "Laatst uitgevoerd" en "Laatste bedrag" geven de datum en het bedrag van de laatste overschrijving die met deze Automatische overschrijving gecreëerd is.  


Met "Gelinkte bestanden openen" opent u alle bestanden die gelinkt zijn aan het digitale document van de geselecteerde automatische overschrijving. Met "Document bewerken" kunt u het gelinkte Digitale document openen.Met de Nieuw opdracht maakt u een nieuwe automatische overschrijving aan. Met de Verwijder opdracht verwijdert u de in de lijst geselecteerde automatische overschrijving. En met de Wijzigen opdracht kunt u de geselecteerde automatische overschrijving wijzigen. Na het kiezen van de Nieuw of Wijzigen optie, opent het onderstaande scherm:Dit scherm kunt u ook direct vanuit het WinBank hoofdscherm oproepen met de Sneltoets <CTRL A> of met de "Automatische overschrijvingen" optie op de Importeren-Tab van het Importeren scherm. Hieronder een overzicht van de in te vullen velden

  

Naam

Wijzig hier de naam van de automatische overschrijving.

 

VanBron

De Vanbron voor de overschrijving

NaarBron

De Naarbron voor de overschrijving

Relatie

De relatie voor de overschrijving

Startdatum

De datum waarop de automatische overschrijving voor het eerst uitgevoerd moet worden.

Elke x Maanden/Weken

Hier geeft u op om de hoeveel maanden/weken de automatische overschrijving moet plaatsvinden.

Herhaling

Kies hier wat van toepassing is:

     Van startdatum t/m einddatum: Automatische overschrijving start op de startdatum en stopt op de einddatum.

     Elk jaar van start-dag/maand t/m eind-dag-maand: De automatische overschrijvingen vindt elke jaar plaats van de start-dag/maand t/m de eind-dag/maand. Hij blijft zich dus herhalen tot u hem verwijdert.

     Oneindig vanaf startdatum: De automatische overschrijving start op de startdatum en blijft zich herhaling totdat u hem verwijdert.

Einddatum

Einddatum van de automatische overschrijving

Bedrag

Het Bedrag

Variabel

Variabel betekent dat het bedrag per maand kan varieren. Door deze optie aan te vinken zal WinBank niet elke keer waarschuwen dat het bedrag afwijkt wanneer u een automatische overschrijving importeert/aanmaakt. Geef hier wel een gemiddeld bedrag op zodat de saldovoorspeller een realistisch bedrag weergeeft.

Type

Vol Automatisch

Bij het openen van uw boekhouding wordt het "Uit te voeren toekomstige en automatische overschrijvingen" scherm getoond met daarin alle volautomatische overschrijvingen die uitgevoerd moeten worden. Met 1 druk op de knop Starten kunt u alle volautomatische overschrijvingen uitvoeren.

Semi automatisch

De volgende keer dat u een overschrijving aanmaakt of importeert van de opgegeven VanBron naar NaarBron geeft WinBank vanzelf de automatische overschrijving weer. 1 keer dubbelklikken op de automatische overschrijving en alle gegevens worden ingevoerd.

Machtiging ID

Als de machtiging ID van een automatische overschrijving overeenkomt met de (geïmporteerde) SEPA machtiging (in het aparte SEPA machtiging veld of in de omschrijving), dan zal WinBank volautomatisch de automatische overschrijving activeren. Dit werkt ook bij het importeren van Alle overschrijvingen.
Tip: Het hoeft hier niet verplicht om de SEPA machtiging ID te gaan. U kunt ook een voor deze automatische overschrijving uniek stukje tekst uit de omschrijving opgeven.

Documenten

Hier kunt u een digitaal document linken aan deze automatische overschrijving. Alle overschrijvingen die aangemaakt worden met deze automatische overschrijving zullen ook deze link naar het digitale document krijgen.

Opmerking

Hier kunt u een opmerking toevoegen aan de automatische overschrijving

Toevoegen aan alle aangemaakte overschrijvingen

Indien u deze optie activeert, wordt de opmerking van deze automatische overschrijving toegevoegd aan alle overschrijvingen die aangemaakt worden met deze automatische overschrijvingen.


WinBank bepaalt de datum waarop de volgende automatische overschrijving uitgevoerd moet worden door te zoeken naar de laatst uitgevoerde automatische overschrijving. Bij de maand/week van deze overschrijving wordt vervolgens het gespecificeerde aantal (x) maanden/weken opgeteld. In geval van een x maandelijkse overschrijving wordt de dag van de maand gelijk gesteld aan de dag van de startdatum. In het geval van een x wekelijkse overschrijving wordt de dag van de week gelijk gesteld aan de dag van de week van de startdatum.


Wilt u ook voor jaarlijkse overschrijvingen een automatische overschrijving aanmaken. Zet dan de startdatum op de datum waarop de automatische overschrijving voor de eerste keer uitgevoerd moet worden. Kies vervolgens voor Elke 12 maanden en kies als herhaling: Oneindig vanaf startdatum


De tweede tab van het Automatische overschrijvingen overzicht bevat het "Status automatische overschrijvingen" overzicht. Het laat de status van alle automatische overschrijvingen in het huidige jaar zien.
Zoals de legenda laat zien zijn er 5 mogelijke statussen.

1.   Geen (wit) betekent dat er die maand geen automatische overschrijving uitgevoerd hoeft te worden.

2.   Te laat (rood) betekent dat deze automatische overschrijving al uitgevoerd had moeten zijn

3.   Uitgevoerd (groen) betekent dat de automatische overschrijving uitgevoerd is

4.   Nog uit te voeren (blauw) betekent dat de automatische overschrijving nog uitgevoerd moet worden.

5.   Niet verwacht (geel) geeft aan dat in deze maand geen automatische overschrijving werd verwacht


Met de Uitvoeren optie op de Ribbon of door op een witte, groene of blauwe cel te dubbelklikken opent u het Nieuwe overschrijving scherm waarin de gegevens van de geselecteerd automatische overschrijving reeds ingevuld zijn.


Bij het afdrukken van het overzicht worden de kleuren vervangen door "+", "-", "o" en "?" tekens.


Bovenin ziet u de automatische overschrijvingen die per x maanden uitgevoerd moeten worden, terwijl onderin de automatische overschrijvingen die per x weken uitgevoerd moeten worden getoond worden. Automatische overschrijvingen die te laat zijn komen ook tevoorschijn in de Saldo voorspeller.


Opmerking: Automatische overschrijvingen van het type van startdatum t/m einddatum waarvan de einddatum gepasseerd is, worden niet meer naar een nieuw boekjaar gekopieerd.  

  


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2024 MJWeb.nl - WinBank Website