SEPA

Bijlage ››
Parent Previous Next

SEPA staat Single Euro Payments Area. Het zorgt ervoor dat er binnen Europa eenvoudig geld overgemaakt kan worden naar alle deelnemende landen.


Met SEPA wordt er ook een Europese automatische incasso ingevoerd. Verplichte velden hierbij zijn Incassant ID en Machtiging ID. Ook kan er een Kenmerk veld toegevoegd worden.


Incassant ID / Crediteur

Incassant ID is een uniek kenmerk voor een bedrijf dat automatisch incasso's wil uitvoeren.

De Incassant ID is in Nederland gebaseerd op het KvK-nummer:

Voorbeeld incassant ID (in NL 19 positities): NL 00 ZZZ 342838400000


Machtiging ID / Mandaat

Een machtigingskenmerk is een uniek kenmerk van een machtiging en wordt ook wel een machtigings-ID genoemd. Het is een nieuw kenmerk en moet door de incassant worden toegevoegd aan de machtiging. Er zijn geen vastgestelde regels voor het creëren van een machtigingskenmerk.Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website