ASCII tekstbestanden

Bijlage ››
Parent Previous Next

ASCII bestanden bestaan uit pure tekst zonder opmaaktekens. Alleen zogenoemde ASCII tekens mogen in dit bestand voorkomen en de regels worden afgesloten met karakters 13 en 10 (#13#10). Deze ASCII bestanden kunnen verschillende bestandsindelingen hebben. De hier onder vermeldde indelingen worden door WinBank gebruikt voor het importeren of exporteren van overschrijvingen.


Komma delimited: De velden in het bestand worden gescheiden door komma's. Deze bestanden worden meestal CSV bestanden genoemd (Comma Separated Values)  Tekst kan tussen dubbele aanhalingstekens "" geplaatst worden. Dit formaat heeft als nadeel dat getallen die komma's bevatten fouten geven bij het importeren omdat de komma als scheidingsteken wordt gezien.


v.b.        13-12-2002,"Bankrekening","Spaarrekening",123.45#13#10

             15-12-2002,"Kas","Boodschappen",45.92#13#10


Tab delimited: Dit formaat is gelijk aan het komma delimited formaat, echter nu worden Tab tekens (#9) als scheidingsteken gebruikt. Dit voorkomt de problemen met de komma's in getallen.


v.b.        13-12-2002<TAB>"Bankrekening"<TAB>"Spaarrekening"<TAB>123.45#13#10

             15-12-2002<TAB>"Kas"<TAB>"Boodschappen"<TAB>45.92#13#10


(het Tab teken is normaal onzichtbaar maar wordt ter verduidelijking nu als <TAB> weergegeven)


Delimited: Dit formaat is gelijk aan de komma en tab delimited formaten, echter nu is het scheidingsteken variabel en moet u deze zelf opgeven.

Fixed width: Fixed width staat voor vaste breedte. Dit betekent dat velden op vaste plaatsen in een regel staan. Tekst staat niet tussen dubbele aanhalingstekens.


v.b.        13-12-2002   Bankrekening   Spaarrekening  123.45     #13#10

           15-12-2002   Kas            Boodschappen    45.92     #13#10


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website