Bruto/netto

Bijlage ››
Parent Previous Next

Aan bepaalde zaken kunt u zowel geld uitgeven als ontvangen.


Bij bruto inkomsten/uitgaven overzichten komt hierdoor een bron+bedrag bij zowel de inkomsten als bij de uitgaven te staan.

Door netto inkomsten/uitgaven te selecteren worden de uitgaven van de inkomsten afgetrokken en als het restant negatief is wordt de bron+bedrag in de rij van de uitgaven geplaatst en anders in de rij van de inkomsten.


Een goed voorbeeld van zo'n bron zijn de belastingen. Als u in de loop van het jaar teveel geld via de voorlopige teruggave ontvangen hebt moet u bij de definitieve aangifte geld bij betalen.


Stel dat u EUR 2000,- voorlopige teruggave heeft ontvangen en dat u bij de definitieve aangifte EUR 200,- moet bijbetalen.


In het geval van bruto inkomsten/uitgaven ziet u dan EUR 2000,- bij de inkomsten staan en EUR 200,- bij de uitgaven.

Als u netto inkomsten/uitgaven selecteert dan ziet u alleen EUR 2000-200 = EUR 1800 bij de inkomsten.Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website