Subbuttons

Bijlage ››
Parent Previous Next

Een subbutton is een button die wordt wordt weergegeven op een andere button. Groepbuttons en beleggingsfondsbuttons hebben subbuttons.


School, Speelgoed en Zakgeld op de button hieronder zijn subbuttonsHulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website