Overschrijvingen exporteren

Parent Previous Next

U kunt op 2 manieren overschrijvingen exporteren vanuit WinBank.


Ten eerste kunt u via de "Exporteer overschrijvingen" opdracht uit de Tools-Tab alle overschrijvingen uit een opgegeven periode exporteren naar een tab of komma delimited file. U kunt zelf kiezen voor de periode, de bestandsnaam en het bestandsformaat.


Ten tweede kunt u de data uit elke tabel in WinBank exporteren. Klik hiervoor met de <Rechter muistoets> op de tabel en kies voor "Exporteer hele tabel naar komma of tab delimited file". Geef een bestandsnaam op en klik op exporteer. Door een selectie aan te maken kunt u hierdoor exact bepalen welke overschrijvingen u wel en niet wilt exporteren.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website