Totalen per Code

Parent Previous Next

Het Totalen per Code overzicht kunt u bereiken via de Overschrijvingen-tab van het hoofdscherm


In dit overzicht ziet u de totaal inkomsten, uitgaven en saldo's van alle overschrijvingen met een specifieke code in een gespecificeerde periode.


Hulpfile voor WinBank versie 2.9.0           © 2021 LVTSoftware - WinBank Website