Importeerlabels

Parent Previous Next

WinBank gebruikt importeerlabels om de Van- en NaarBron te raden bij het importeren van overschrijvingen (zie Automatische bron herkenning). De importeerlabels kunnen opgegeven worden in het Bronnen wijzigen scherm of in het Importeren scherm (via de de Importeerlabels-Tab in het Info blok). Als u bijvoorbeeld voor de bron "Telefoon" het woord "KPN" als importeerlabel opgeeft zal WinBank bij het importeren van de overschrijving van uw telefoonrekening automatisch de bron Telefoon als naarbron voorstellen.


In de Score mode wordt er per gevonden importeerlabel de score voor een gevonden importeerlabel bij de totaalscore opgeteld.


U kunt de werking van de importeerlabels controleren op het Bron Herkenning-Tab van het Info-Blok van het importeren scherm.


Het is ook mogelijk om op combinaties van importeerlabels te zoeken. Zet hiervoor een "+" voor het tweede importeerlabel. Zie de voorbeelden hier onder


1. FBTO

2. +auto

3. autoverzekering


Zoekt naar FBTO en auto of autoverzekering in 1 overschrijving (=[FBTO AND auto] OR autoverzekering)1. FBTO

2. +auto

3. Reaal

4. +schade


Zoekt naar FBTO en auto of Reaal en schade in 1 overschrijving (=[FBTO AND auto] OR [Reaal AND schade]).

In de score mode gelden FBTO+auto en Reaal+Schade als 2 aparte importeerlabels met bijbehorende score per importeerlabel.

 

Als er een "-" voor een importeerlabel wordt gezet mag deze niet aanwezig zijn.


1. FBTO

2. +auto

2. -12-HGJ-6


Zoekt op de aanwezigheid van FBTO end auto terwijl "12-HGJ-6" niet aanwezig mag zijn.Voor of na het label kunt u ook een _ (underscore) plaatsen. Met dit teken geeft u aan dat het woord in de omschrijving daar moet beginnen of eindigen. M.a.w. op de plaats van de underscore mag geen letter staan.


1. auto_


Dit geeft dus aan dat het woord in de omschrijving op auto moet eindigen. Dus auto en huurauto worden wel gevonden, maar automatisch niet.


1. _auto_


Dit geeft aan dat u het losse woord auto wilt zoeken.


1. _ASN_


Zoekt alleen op het woord ASN en negeert bijvoorbeeld gASNet (in dit geval zou ASN_ of _ASN ook voldoen omdat er letters voor en na het woord staan)Ook kunt u laten zoeken op bedragen. Start hiervoor het label met "EUR" gevolgd door "= zoekbedrag", "> zoekbedrag" of "< zoekbedrag" om een te zoeken naar overschrijvingen met het exacte zoekbedrag, een bedrag groter dan of een bedrag kleiner dan het zoekbedrag. Dit is vooral handig in combinatie met andere importeerlabels. Stel u heeft een autoverzekering voor 50 Eur p/m en een inboedelverzekering voor 300 Eur p/j bij FBTO.


Gebruik dan als importeerlabels voor de bron "Autoverzekering" :


1. FBTO

2. +EUR<100


En voor de bron "Inboedelverzekering"


1. FBTO

2. +EUR>200


Door EUR<100 en EUR>200 te gebruiken i.p.v. EUR=50 en EUR=300, kunnen de bedragen iets veranderen en hoeft u niet steeds de importeerlabels te veranderen als de premie wijzigt.


Opmerking: Het is aan te raden om een bedrag importeerlabel te gebruiken in combinatie met een ander importeerlabel (dus +EUR>200). Zonder de combinatie met een ander importeerlabel zal WinBank alle overschrijvingen met een bedrag groter dan 200  Euro toekennen aan die bron.U kunt ook testen op het rekeningnummer. Stel beide partners hebben een eigen bankrekening en u wilt de aankoop van kleding apart bijhouden.


Gebruik dan als importeerlabels voor de bron "Kleding Partner 1" :


1. C&A

2. +RKNR 12.34.56.789

(het bankrekeningnummer van Partner 1 = 12.34.56.789)


En voor de bron "Kleding Partner 2":


1. C&A

2. +RKNR 98.76.54.321

(het bankrekeningnummer van Partner 2 = 98.76.54.321)


Gebruikt u de score mode, dan hoeft u geen + voor RKNR te plaatsen en volstaat het eenmalig invoeren van de RKNR importeerlabel, omdat dit dan een score van 10 oplevert.Plaatst u "NOT" voor een importeerlabel, dan negeert WinBank de bijbehorende bron geheel indien het importeerlabel gevonden word.


1. NOT schade


De bron met dit importeerlabel wordt overgeslagen indien het woord "Schade" in de omschrijving zit.


Opmerking: Deze optie werkt alleen in de score mode. WinBank berekent de score wel, maar maakt hem negatief indien de NOT importeerlabel gevonden wordt. De hoogste negatieve score wordt wel in het Bron Herkenning-Tab van het Info-Blok van het importeren scherm weergegeven, zodat u de bron alsnog kunt selecteren indien de NOT importeerlabel hem ten onrechte uitgeschakeld heeft.Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2024 MJWeb.nl - WinBank Website