Opmerkingen editor en bijlagen

Parent Previous Next

Aan Overschrijvingen, Relaties, Bronnen, automatische overschrijvingen en Bezittingen kunt u opmerkingen en bestanden als bijlagen toevoegen. In de diverse wijzig-schermen ziet u naast het opmerkingenveld een button met daarop een paperclip. Na het aanklikken komt u in het onderstaande scherm.In dit scherm kunt u de opmerking bewerken. In dit scherm kan een opmerking uit meerdere regels bestaan. Opmerkingen hebben een maximale lengte. De huidige lengte van uw opmerking en de maximale lengte worden onder het memoveld vermeld.


Om een bijlage toe te voegen klikt u op "Bijlage toevoegen/wijzigen". Zoek nu het toe te voegen bestand op en klik op open. De naam van het bestand wordt nu tussen rechte haken aan de tekst toegevoegd. Indien de bijlage zich in dezelfde directory als uw boekhouding bevindt, dan wordt alleen de bestandsnaam opgeslagen. Bevindt de bijlage zich in een subdirectory van de directory met uw boekhouding, dan wordt een relatieve link opgeslagen. Bevindt de bijlage zich ergens anders op uw systeem, dan worden de ook de drive en directorynaam opgeslagen. U kunt zoveel bijlagen toevoegen als u wilt. Alleen de tekstlengte bepaalt het maximum aantal.


Vanaf WinBank versie 2.8.0. kunt u voor het toevoegen van bijlagen aan Overschrijvingen, Automatische overschrijvingen en Bezittingen ook de Digitale documenten functie gebruiken.


Let op: Er wordt alleen een link naar het bestand gemaakt. De bijlage wordt dus niet in de boekhouding opgeslagen. Als u het bestand van de harddisk verwijdert, kan deze via WinBank niet meer geopend worden.


Wilt u een bijlage wijzigen, ga dan met de cursor op de naam tussen de rechte haken staan en klik op "Bijlage toevoegen/wijzigen". Wilt u de bijlage openen, kies dan voor "Bijlage openen". Het bestand wordt geopend door de standaard Windows applicatie voor dat type bestand. Wilt u de bijlage verwijderen, verwijder dan gewoon de tekst.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website