Algemene instellingen

Parent Previous Next

Op de verschillende tabbladen van het "Algemene Instellingen" scherm kunt u alle beschikbare instellingen van WinBank wijzigen. Dit scherm is te bereiken via de Instellingen-Tab van de Ribbon in het Hoofdscherm of via de sneltoets <F11>. Hieronder een lijst met de verschillende groepen instellingen:


     Algemeen

     Tabellen en subpagina's

     Directories

     Printen

     Benaming

     Weergave

     Buttons en werkblad

     KNMI data


Met de Sla op als Standaard button kunt u de huidige instellingen opslaan als standaard instellingen voor nieuwe boekhoudingen.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website