Benaming

Parent Previous Next

Op de benaming tab van het Algemene instellingen scherm kunt u de benaming van de geldstroom van of naar een bron veranderen. Deze benaming is afhankelijk van het bron of groeptype.


In de Geldbronnen modus, wordt in de overschrijvingenlijst van de bron salaris, het geld dat naar de bron stroomt standaard inkomsten genoemd en het geld dat van de bron af stroomt uitgaven. Echter omdat het hier om de salarisbron gaat, klinkt het vreemd als uw salaris een uitgave wordt genoemd. Daarom kunt u op dit tabblad van de instellingen zelf een andere benaming geven. B.v. "Bij" en "Af". De benaming is afhankelijk van het bron- of groeptype. De benaming wordt gebruikt in alle overzichten en grafieken.


In de Brontype modus worden de saldo's en bedragen voor inkomsten- en uitgavenbronnen omgekeerd. In de brontype-modus heeft de benaming geen effect.


Met de optie "Standaard benaming herstellen" kunt u de standaard namen (o.a. Bij en Af voor Inkomsten en uitgavenbronnen) herstellen.


Met de optie "Alle benamingen wijzigen" kunt u in 1 keer voor alle bron/groeptypes 1 naam opgeven voor de geldstroom van of naar die bron/groep (b.v. alles Inkomsten/Uitgave of Debet/Credit). 


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2024 MJWeb.nl - WinBank Website