Werken met WinBank

Previous Next

In dit hoofdstuk wordt de algemene werking van WinBank beschreven.


In de daaropvolgende hoofdstukken wordt de werking van specifieke onderdelen van WinBank besproken. De volgorde van de hoofdstukken komt grotendeels overeen met de indeling van de Ribbon in het hoofdscherm.
Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website