Brontype modus

Parent Previous Next

In de Geldbronnen modus worden door het WinBank geldbronnen principe de saldo's van inkomstenbronnen als negatief weergegeven en uitgavenbronnen als positief.In de Brontype modus gebruikt WinBank de Bron- en Groeptypes om inkomsten weer te geven als positieve bedragen en uitgaven als negatieve bedragen. Onder de motorkap blijft WinBank hetzelfde werken. Geld moet nog steeds altijd van de ene bron naar de andere bron verplaatst worden. Alleen de weergave van de bedragen wordt aangepast. Dit is vergelijkbaar met de weergave in de boekhouding overzichten.


De brontype modus kan geactiveerd worden op de Instellingen-Tab van het Hoofdscherm of via de sneltoets <SHIFT F4>. Het effect is meteen zichtbaar in het hoofdscherm, want de saldo's op de buttons worden meteen aangepast. De actuele status kunt onderin het hoofdscherm zien in de Statusbar.


De Brontype modus is sterk afhankelijk van goed ingestelde bron- en groeptypes. Groepen moeten een consistente samenstelling hebben. Dat wil zeggen een groep moet alleen inkomsten- of uitgavenbronnen bevatten of alleen vermogen en bankrekeningbronnen. In een gemengde groep gaat het fout omdat WinBank dan onterecht bedragen en saldo's wel of niet aanpast.


Voor het activeren van de Brontype modus zal WinBank een controle uitvoeren op bronnen zonder brontype en gemengde groepen. Geeft WinBank hierbij waarschuwingen, loop dan eens in de bronnen en groepen schermen door al uw bronnen en groepen en controleer of ze goed zijn ingesteld


De volgende bron- en groepoverzichten worden aangepast:


Alle Overschrijvingenlijsten

Jaaroverzicht

Maandsaldo's

Jaarsaldo's

Bronnen- en groepenoverzicht


Opmerking: Het inkomsten- en uitgavenverdeling overzicht wordt niet aangepast omdat dit geen logisch overzicht geeft.


In de BronType modus worden inkomsten altijd in de linker kolom geplaatst en de uitgaven in de rechter kolom. Hierdoor maakt het niet meer uit of u bijvoorbeeld de overschrijvingenlijst van uw bankrekening bekijkt (Brontype="Bankrekening")  of die van uw salaris (BronType=Vaste Inkomsten). In beide gevallen staat uw salaris in de inkomsten kolom (dus links).


Geldbronnen weergave: De saldo's staan in de Rechter ("Af") kolom, omdat volgens het klassieke WinBank geldbronnen principe geld van uw Salaris bron naar uw bankrekening is gegaan.

graphicBrontype weergave: WinBank gebruikt de de Vaste inkomsten brontype van de bron "Salaris" om de bedragen aan te passen.
Uw salaris staat in de linker kolom en het (eind)saldo is positief).

graphicHulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website