Inkomsten en Uitgaven

Parent Previous Next

De Inkomsten en Uitgaven-Tab van het Overzichten meerdere bronnen/groepen laat de startsaldo's, inkomsten, uitgaven, jaarsaldo's en eindsaldo's van de geselecteerde bronnen of groepen zien.

Met de "Alle" optie, worden alle bronnen of groepen geselecteerd.U kunt deze lijst op alle kolommen sorteren.


Dit overzicht wordt beïnvloed door de WinBank Brontype/Geldbronnen modus instelling.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website