Jaarsaldo's

Parent Previous Next

Het jaarsaldo's overzicht laat u verschillende saldo's van 1 of meerdere bronnen/groepen per jaar zien.

U kunt dit overzicht bereiken via de Bronnen of Groepen-Tab van het hoofdscherm.


Op de Bronnen/Groepen-Tab kunt u de bronnen/groepen te selecteren.

In de Periode Ribbon-groep kunt u de periode selecteren.


U kunt 5 verschillende saldo's laten zien:

     Start saldo: het saldo aan het begin van het jaar.

     Inkomsten: de inkomsten in het gehele jaar.

     Uitgaven: de uitgaven in het gehele jaar.

     Eindsaldo: het saldo aan het eind van het jaar.

     Netto jaarsaldo's: Inkomsten - Uitgaven per jaar


Van deze saldo's kunt u ook de totalen laten uitrekenen. Per rij, dus per bron/groep en per type saldo. Of per kolom, dus per jaar en per type saldo.Dit overzicht wordt beïnvloed door de WinBank Brontype/Geldbronnen modus instelling.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website