Maandsaldo's

Parent Previous Next

Met het maandsaldo's overzicht kunt u de maandsaldo's van meerdere bronnen of groepen met elkaar vergelijken. Op de "Bronnen/Groepen" Tab kunt u de bronnen/groepen selecteren.


In de Periode groep kunt u de periode selecteren. Met de "Geselecteerde Boekjaar" opdracht selecteert u snel het geselecteerde boekjaar.


U kunt 3 verschillende soorten maandsaldo's laten weergeven.


Met de "Totalen" optie geactiveerd, wordt een extra kolom met de totalen van de bronnen/groepen per maand weergegeven.


De "Per jaar" optie laat de maandsaldo's van de geselecteerde bron/groep per jaar naast elkaar zien (Let op dit is dus een overzicht van 1 bron of groep. De geselecteerde groep in het voorbeeld hieronder is de groep "Werk Frank")


    

Dit overzicht wordt beïnvloed door de WinBank Brontype/Geldbronnen modus instelling.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website