Overzichten meerdere Bronnen/Groepen

Parent Previous Next

De overzichten van meerdere Bronnen of Groepen zijn te vinden op de Bronnen-Tab en Groepen-Tab van het hoofdscherm respectievelijk.


Er zijn overzichten met de maandsaldo's, jaarsaldo's en inkomsten en uitgaven van meerdere Bronnen of Groepen. Alle zitten in hetzelfde scherm maar op verschillende tabbladen.


Op de Bronnen/Groepen-Tab kunt u wisselen tussen de Bronnen- en Groepen-overzichten en kunt u de bronnen of groepen kiezen. De Groep-overzichten Maandsaldo's Subbronnen en Jaarsaldo's Subbronnen zijn een soort hybride overzichten. Ze laten de saldo's van alle bronnen binnen 1 groep zien. Het is dus een overzicht van 1 groep en meerdere bronnen. U kunt de groep selecteren op de Bronnen/Groep-Tab


Op de Tools-Tab kunt u de weergave van Centen aan- of uit-zetten, de tabel printen of de Overschrijvingen laten weergeven die het saldo in de geselecteerde cel in de tabel bepalen.Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website