Inkomsten- en uitgavenverdeling

Parent Previous Next

Het Inkomsten-/uitgavenverdeling overzicht uit de Bronnen-Tab of Groepen-Tab, is een zeer verhelderend overzicht. Het laat u zien waar het geld voor een bepaalde bron/groep vandaan komt en waar het heen gaat.


Als u een groep vermogen heeft aangemaakt (een groep met al uw betaal- en spaarrekeningen), dan laat dit overzicht exact zien waar uw geld vandaan komt en waar het heen gaat (een alternatief hiervoor is het Boekhouding Inkomsten en Uitgavenverdeling overzicht).



Door de "Gebruik Hoofdgroepen" optie aan te vinken worden de bronnen in die groep samengevoegd en in het overzicht vermeld als groep. U kunt de inkomsten en uitgaven bruto of netto weergeven.


De "Verdeling" grafiek laat  een (taart) grafiek te zien van de inkomsten en uitgavenverdeling.


Als de Start- en Einddatum binnen 1 boekjaar vallen, dan kunt u met de "per Maand" grafiek de inkomsten- of uitgavenverdeling per maand bekijken. Als u een periode langer dan 1 jaar selecteert worden de inkomsten- en uitgavenverdelingen per jaar getoond. Hiermee kunt u bekijken of uw inkomsten/uitgavenpatroon in de loop der jaren verandert.


TIP: probeer naast de taartgrafieken ook eens een ander type grafiek zoals een "gestapelde bar grafiek", deze laten naast de verdeling ook de totalen zien.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website