Overzichten per Bron/Groep

Parent Previous Next

De overzichten per Bron of per Groep zijn te vinden op de Bronnen-Tab en Groepen-Tab van het Hoofdscherm respectievelijk.


De Bron- en Groep-Overschrijvingenlijsten laten de overschrijvingen per bron of groep zien.


De andere twee overzichten zijn het Jaar en Maandsaldo's overzicht en het Inkomsten en uitgavenverdeling overzicht. Beide zitten in hetzelfde scherm. Op de Bron/Groep-Tab kunt u wisselen tussen de overzichten per bron of per groep en kunt u de bron of groep kiezen.

Op de Tools-Tab kunt u de weergave van Centen aan- of uit-zetten, de tabel printen of de Overschrijvingen laten weergeven die het saldo in de geselecteerde cel in de tabel bepalen.Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website