Sneltoetsen

Parent Previous Next

WinBank kent vele sneltoetsen naar veel gebruikte functies. De meeste werken alleen vanuit het hoofdscherm. De sneltoetsen <F5>, <F6> en <F7> werken vanuit elk scherm.


Sneltoetsen in het WinBank Hoofdscherm:


Letter

Wijzigen: <CTRL>

Lijst <CTRL ALT>

A

Automatische overschrijvingen wijzigen

Lijst en status

B

Bronnen wijzigen

Bron Overschrijvingenlijst

D

Switch Boekdatum<>Rentedatum


E

Gas, Elektra en water verbruik

Brandstofverbruik auto/motor

F

Omschrijving zoeken

Overschrijving zoeken

G

Groepen wijzigen

Groep Overschrijvingenlijst

H

Boekhouding overzichten

Rapporten

I

Overschrijvingen Importeren

Recent geïmporteerde overschrijvingen

J

Overzichten meerdere bronnen

Overzichten per bron

K

Rente over spaarrekeningen


L

Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsoverzichten

M

Formules wijzigen

Formulelijst

O

Nieuwe Overschrijving

Alle overschrijvingenlijst

P

Print subpagina

Rapporten

R

Relaties wijzigen

Relatieslijst

S

Selecties

Selectie Overschrijvingenlijst

T

-

Toekomstige overschrijvingen

U

Budgetten

Budget overzichten

W

Digitale documenten

Digitale documenten

X

Saldovoorspeller


Y

Overzichten meerdere groepen

Overzichten per groep

Z

Bezittingen

Bezittingenoverzicht


<F1>: Help file

<F2>: Open bestand

<F3>: Bewaar bestand

<F4>: Wissel euro <> gulden (of andere valuta)

<F5>: Windows Verkenner (Explorer)

<F6>: Calculator

<F7>: Kalender

<F10>: Einde WinBank

<F11>: Instellingen

<F12>: Notitieblok


Sneltoetsen in de overzichten (indien van toepassing):

<CTRL J>: Periode + 1 Jaar

<CTRL H>: Periode - 1 Jaar

<CTRL M>: Periode + 1 Maand

<CTRL N>: Periode - 1 Maand

<CTRL B>: Huidig Boekjaar

<CTRL G>: Toon grafiek

<CTRL O>: Overschrijvingen die resulteren in het saldo van de geselecteerde cel

<CTRL D>: Centen wel/niet weergeven in de tabellen

<CTRL P>: Overzicht printen

<INS>: Nieuw

<DEL>: Verwijderen

<ENTER>: Wijzigen


Algemeen:

<ESC>: Scherm verlaten (Alle schermen indien de Overzichten sluiten met ESC optie geactiveerd is in het Algemene instellingen scherm. Het hoofdscherm sluit nooit via ESC)

<ALT F4>: Scherm verlaten (Ook overzichten en het hoofdscherm)

<CTRL Z>: Wijzigingen invoerveld ongedaan maken

<CTRL C>: Kopiëren

<CTRL V>: Plakken


De Ribbons kunt u met het toetsenbord bedienen:

Linker <ALT> toets activeert Sneltoetsen ribbons

Rechter <ALT GR> toets activeert Sneltoetsen van de geselecteerde tab van de ribbon  

<CTRL > Dropdown box openen in een Ribbon


<1> - <9> Voert de functie behorende bij de WinBank Status uit met de bron met sneltoets nr X. Als de functie een VanBron en NaarBron vereist, wordt na het indrukken van de <X> toets de bijbehorende bron geselecteerd en de button ingedrukt.


Rechter Muistoets: Popup menu specifiek voor het item waarop geklikt word

Middelste Muistoets: Overschrijvingenlijst van de aangeklikte button

<CTRL> <Linker Muistoets>: Kopieer het bedrag van de aangeklikte button naar het klembord of naar de calculator, indien actief

<SHIFT> <Linker Muistoets>: Kopieer het rekeningnummer van de aangeklikte bron naar het klembord


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website