WinBank statussen

Parent Previous Next

De WinBank status bepaalt wat er gebeurt als u met de <Linker muistoets> op een bron-, groep-, formule- of beleggingsfondsbutton klikt. De status kan gewijzigd worden m.b.v. de Status-buttonbar. Hieronder volgt een lijst met alle mogelijke WinBank statussen en hun betekenis. U vindt de huidige WinBank status altijd rechts onderin in het hoofdscherm op de statusbalk. WinBank onthoudt de status tussen opeenvolgende sessies.


WinBank Status

Actie na aanklikken button

Nieuwe Overschrijving

Deze status kent 2 stappen. Eerst moet u de VanBron aanklikken. Dit wordt aangegeven door de muiscursor . Nadat u de VanBron heeft geselecteerd verandert de cursor in en moet u de NaarBron aanklikken. Hierna verschijnt het overschrijvingen-scherm . Als u de verkeerde VanBron heeft geselecteerd kunt u dit herstellen door nogmaals op deze bron te klikken. In deze status kunt u alleen bron-buttons aanklikken.

Overschrijvingen Lijst

Toont de lijst met overschrijvingen van de aangeklikte bron, groep of beleggingsfonds. In deze lijst kunt u overschrijvingen bewerken of verwijderen.

Jaaroverzicht

Toont het jaaroverzicht van de aangeklikte bron of groep.

 

Inkomsten/Uitgaven verdeling

Toont de inkomsten/uitgaven verdeling van de aangeklikte bron of groep.

Maandsaldo's

Toont een overzicht met de maandsaldo's van de aangeklikte bron of groep

Jaarsaldo's

Toont een overzicht met de jaarsaldo's van de aangeklikte bron of groep

Budget wijzigen

Opent een scherm waarin u het budget van de aangeklikte bron kunt veranderen

Verplaats

Verplaatsen van de aangeklikte button met de muis of met de cursortoetsen.

Wijzig

Opent een scherm waarin u de eigenschappen van de bron, groep, beleggingsfonds of formule kunt veranderen.

Verwijder

Verwijdert, indien mogelijk, de bron, groep, beleggingsfonds of formule.

Bewerk meerdere buttons

In deze status kunt u de eigenschappen van meerdere buttons tegelijk veranderen. Voor meer details zie Meerdere buttons bewerken

Status Beleggingsfonds

Toont een overzicht met de status van het aangeklikte beleggingsfonds

Wijzig Aandelenkoers

Opent een scherm waarin u de aandelenkoers van het beleggingsfonds kunt veranderen.

Formule Details

In deze status krijgt u na het aanklikken van een formule de details van de berekening te zien.

Nieuwe Verbinding

In deze status kunt u verbindingen (pijlen) maken tussen verschillende buttons. Ook deze status kent 2 stappen: eerst moet u de VanButton aanklikken en vervolgens de NaarButton.

Verwijder Verbinding

Deze status werkt identiek aan die van "Nieuwe Verbinding", alleen wordt de verbinding nu verwijderd.

Verplaats groep buttons*

In deze status kunt u meerdere buttons tegelijk verplaatsen. Deze status is te starten vanuit de Bewerk meerdere buttons status.

Plaats de nieuwe Groepen*

In deze status moet u de nieuw aangemaakte groepen 1 voor 1 op zijn plaats zetten

Plaats de nieuwe Beleggingsfondsen*

In deze status moet u de nieuw aangemaakte beleggingsfondsen 1 voor 1 op zijn plaats zetten

Plaats de nieuwe Bronnen*

In deze status moet u de nieuw aangemaakte bronnen 1 voor 1 op zijn plaats zetten


* Deze statussen kunnen niet handmatig geactiveerd worden, maar worden door WinBank zelf geactiveerd.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website