Overzicht: Status en rendement en Orders

Parent Previous Next

De beleggingsfondsoverzichten opent u via de Overzichten opdracht uit de Beleggen, Sparen en Budgetten-Tab in het Hoofdscherm. Op de "Status, rendement en orders"-Tab kunnen per beleggingsfonds alle fonds details worden weergegeven. Het fonds selecteert u links in de lijst. De start- en einddatum kunt u op de Periode-Tab  instellen.


In het Samenstelling blok ziet u de situatie (aantal aandelen, prijs per aandeel en waarde beleggingsfonds) op de startdatum en einddatum. Daaronder ziet u het koersverschil in percentages, al dan niet per jaar genormaliseerd of inclusief dividend. In het Overzicht blok ziet u hoeveel er gestort en opgenomen is tussen de start- en einddatum. Samen met de kosten, de koerswinst of -verlies en het dividend kunt u op deze manier exact zien hoe de waarde op de einddatum tot stand is gekomen vanaf de startdatum. 'Dividend niet herbelegd' is het dividend dat niet herbelegd is in het fonds (b.v. dividendbelasting). In het Rendement gebaseerd op blok wordt op basis van dagsaldo's en het koersverloop een fictief rentepercentage berekend. Dit rentepercentage komt overeen met het rentepercentage dat men over een gewone spaarrekening had moeten krijgen om een gelijk rendement te behalen (m.a.w via dagrentes). Merk op dat dit percentage gebaseerd is op de weergegeven periode. Dit heeft echter tot gevolg dat als men een maand bekijkt waarin de koers veel is gestegen, voor de rest van het jaar eenzelfde stijging wordt voorspeld. Met als gevolg een heel hoog rendement.


Onder het overzicht kunt u een Grafiek weergeven of een lijst met beleggingsfondsorders. In de Grafiek groep van de Ribbon kunt u selecteren welke data in de grafiek weergegeven moet worden. De lijst met de beleggingsfondsorders toont de details van alle beleggingsfondsorders. In de kolom Aandelensaldo kunt u snel zien hoeveel aandelen u heeft.
Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website