Overzicht: Vergelijken

Parent Previous Next

De beleggingsfondsoverzichten opent u via de Overzichten opdracht uit de Beleggen, Sparen en Budgetten-Tab in het Hoofdscherm. Op de Vergelijk-Tab kunt u de resultaten van verschillende beleggingsfondsen met elkaar vergelijken. Selecteer hiervoor eerst de beleggingsfondsen die u wilt vergelijken in de lijst links op het scherm. Met de opdrachten "Alle selecteren"en "Selectie wissen" uit de Ribbon, kunt kunt snel alle fondsen selecteren of de gehele selectie wissen. Op de Periode-Tab kunt u de Start- en Einddatum selecteren
Het Rendement geselecteerde periode overzicht toont de status van de geselecteerde beleggingsfondsen op de geselecteerde start en einddatum. Ook wordt het rendement in deze periode berekend op verschillende manieren:

  

(Dividend of Couponrente)/ aandeel

In het geval van een beleggingsfonds wordt hier het dividend per aandeel weergegeven. In het geval van een obligatiefonds de couponrente per nominale waarde

Dividend of Couponrente

Hier wordt de totaal uitgekeerde dividend (beleggingsfonds) of couponrente (obligatiefonds) weergegeven

%Koerverschil

Absolute koersstijging tussen start en einddatum

%Koersverschil norm.

Absolute koersstijging tussen start en einddatum, maar nu genormaliseerd op jaarbasis

%Koersverschil norm. incl. div

Absolute koersstijging tussen start en einddatum, maar nu genormaliseerd op jaarbasis en inclusief dividend

Winst

De winst behaald met het beleggingsfonds in de geselecteerde periode

Rendement (%)

Fictief rentepercentage. Dit rentepercentage komt overeen met het rentepercentage dat men over een gewone spaarrekening had moeten krijgen om een gelijk rendement te behalen.


Indien de optie "Totalen alle fondsen weergeven" geactiveerd is, worden, indien mogelijk, ook de totaalsaldo's en rendementen weergegeven.


Onder de tabel kunt u verschillende grafieken weergeven. De "Koersen en saldo's" grafiek laat het verloop van de koersen, saldo's of winst/verlies in de geselecteerde periode zien. In de "Koersen grafiek opties" groep van de Ribbon kunt u selecteren wat u wilt weergeven: het Saldo, het Saldo - Inleg, de Koers, de Koers + Dividend of winst/verlies. Saldo - Inleg laat de hoeveelheid geld zien die u hebt verdiend of verloren met het beleggingsfonds (zonder het effect van aan- of verkopen). De Winst/verlies optie laat bijna hetzelfde zien, maar houdt ook rekening met de kosten en dividend. Met Koers + Dividend optie compenseert u voor de koersdalingen door dividenduitkeringen, waardoor een eerlijkere vergelijking van de beleggingsfondsen mogelijk wordt. Als u een saldo kiest kunt u deze ook laten optellen door de "Totaal geselecteerde fondsen" optie aan te vinken. Als u een koers heeft geselecteerd kunt u ook kiezen voor "Relatief". Hierdoor wordt de startkoers op 100% gezet en kunt u de rendementen van de beleggingsfondsen in de loop van de tijd vergelijken (zie grafiek hierboven).


De Rendement grafiek laat een bar grafiek zien met de verschillende soorten rendementen van de geselecteerde fondsen in de geselecteerde periode. En de Verdeling grafiek laat in 2 taartgrafieken de saldo-verdeling zien op de start en einddatum van de geselecteerde periode.


Het Rendement vaste periodes overzicht toont de behaalde rendementen van de geselecteerde beleggingsfondsen over de laatste x maanden. U kunt kiezen voor absolute rendementen of op jaarbasis genormaliseerde rendementen. Ook kunt u kiezen voor rendementen inclusief dividend. Dit overzicht kan alleen realistische rendementen weergeven als u regelmatig de koersen van de beleggingsfondsen invoert.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website