Aandelen/obligatie-koersen wijzigen en importeren

Parent Previous Next

Elke keer dat u aandelen/obligaties koopt of verkoopt wordt de koers bijgewerkt. Maar u kunt ook tussen aankopen/verkopen de koersen aanpassen. Dit kunt u doen in het "Koersen wijzigen en importeren" overzicht uit de Beleggen, Sparen en Budgetten-Tab. In dit overzicht kunt u op de Tab Koerswijzigingen nieuwe koersen invoeren, verwijderen of wijzigen.


U kunt de koersen ook wijzigen door de WinBank status op "wijzig koers" te zetten via de Status-buttonbar. Als u vervolgens op een beleggingsfonds klikt, kunt u hiervan de koers wijzigen. Verder kunt u de koers ook wijzigen via het Pop-up menu van de beleggingsfonds button.
Heeft u veel beleggingsfondsen, dan kunt u beleggingsfondskoersen ook importeren op de Importeren-Tab. Op deze Tab kunt u de koersen van uw beleggingsfondsen importeren van de Morningstar® website (www.morningstar.nl of .be) of vanuit een tekstbestand.


Importeren van Morningstar beleggingsfondskoersen


Hiervoor heeft u een Morningstar account nodig. Deze is gratis aan te maken. Op de Morningstar website moet u een portefeuille aanmaken met daarin uw beleggingsfondsen (www.morningstar.nl of www.morningstar.be). Sla de Portefeuille pagina vervolgens op als een HTML bestand. Hoe dit werkt verschilt per browserGa vervolgens in WinBank naar het "Koersen wijzigen en importeren" overzicht uit de Beleggen, Sparen en Budgetten-Tab. In dit scherm kiest u vervolgens de "Morningstar HTML bestand openen" optie op de Tab Importeren. Open nu het opgeslagen Morningstar Portefeuille HTML bestand.


WinBank laat nu alle beleggingsfondsen met koersen van de Morningstar Portefeuille in een tabel zien. Om ervoor te zorgen dat WinBank weet welk Morningstar fonds bij welke WinBank beleggingsfonds hoort, moet u eenmalig een "Koers importeer label" opgeven. DIt kan in het "Beleggingsfondsen wijzigen" scherm of via de "Importeerlabel Beleggingsfonds wijzigen" button in dit scherm. Dit label moet een stuk van de beleggingsfondsnaam in Morningstar bevatten dat uniek is voor dat beleggingsfonds. Dus geef voor het fonds "ABN AMRO AEX Index Fund" niet "ABN AMRO" of "AEX" op als Koers importeer label, aangezien deze waarschijnlijk niet uniek zijn. Beter is om "ABN AMRO AEX" als Koers importeer label te kiezen.


Als WinBank een Koers importeerlabel herkent, zal het in de tabel in de laatste kolom de WinBank Beleggingsfondnaam weergeven en zal het dit fonds selecteren in de eerste kolom.


Nu kunt u de geselecteerde koersen importeren met de Geselecteerde koersen importeren optie


Opmerkingen:Importeren uit tekstbestand  


WinBank kan de koersen ook importeren uit de meeste delimited tekst bestanden. Dit moet een ASCII tekstbestand zijn met een komma, puntkomma of TAB als scheidingsteken. Het bestand moet minstens een beleggingsfondsnaam en de koers bevatten. Optioneel is de datum.


Om de koersen te importeren, kiest u "Tekstbestand openen" op de Importeren-Tab van het "Koersen wijzigen en importeren" overzicht. Het hieronder getoonde scherm wordt geopend. Zoek het tekstbestand op. Selecteer het scheidingsteken. Geef de startregel op, dit is de eerste regel met koersen. De telling begint bij regel 1.


Selecteer de datum kolom. De kolomtelling begint bij 1. Bevat uw bestand geen datum, selecteer dan kolom 0. "Vaste datum" wordt nu automatisch geselecteerd. Selecteer de koersdatum. Bevat uw bestand wel een datum, geef dan de dag-maand-jaar volgorde op. Heeft uw datum geen scheidingsteken ('/', '\' of '-') dan gaat WinBank uit van een datum in een DDMMYYYY formaat.Klik nu op open bestand. De gegevens worden nu in de tabel weergegeven. De kolomnamen datum, naam en koers worden boven de geselecteerde kolommen weergegeven. Staat er iets niet goed, klik dan opnieuw op "Open Tekstbestand" en verander de instellingen. WinBank onthoudt de instellingen, ook tussen WinBank sessies.


Net als bij Morningstar, moet WinBank weten hoe het WinBank beleggingsfonds heet in het tekstbestand. Daarvoor moet u eenmalig een "Koers importeer label" opgeven. Dit kan in het "Beleggingsfonds wijizgen" scherm of via de "Importeerlabels wijzigen" button in dit scherm. Dit label moet een stuk van de beleggingsfondsnaam in het importeerbestand bevatten dat uniek is voor dat beleggingsfonds. Dus geef voor het fonds "ABN AMRO AEX Index Fund" niet "ABN AMRO" of "AEX" op als Koers importeer label, aangezien deze waarschijnlijk niet uniek zijn. Beter is om "ABN AMRO AEX" als Koers importeer label te kiezen.


Als WinBank een Koers importeerlabel herkent, zal het in de tabel in de laatste kolom de WinBank Beleggingsfondnaam weergeven en zal het dit fonds selecteren in de eerste kolom.


Heeft u dit gedaan, klik dan op "Geselecteerde Koersen importeren"  


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website