Obligaties kopen/verkopen en couponrente

Parent Previous Next

Obligaties worden in WinBank verwerkt als Beleggingsfondsen. Om een Obligatie aan te maken, volgt u de procedure om een beleggingsfonds aan te maken. Bij het aanmaken van dit beleggingsfonds hoeft u alleen de optie Obligatie aan te vinken.


U koopt obligaties door een overschrijving aan te maken van een bankrekeningbron naar de obligatie (klik hiervoor het bovenste deel van de beleggingsfondsbutton aan). Vervolgens vult u het overschrijvingenscherm in. Vul de nominale waarde en de koers (in %) in. Vul ook de kosten in. WinBank berekent nu het vereiste bedrag.


Opmerking: Ziet u geen nominale waarde of koers in procenten in het overschrijvingenscherm, markeer het beleggingsfonds dan als Obligatie in het beleggingsfondsen wijzigen scherm.


Er worden door WinBank 3 suboverschrijvingen aangemaakt, 1 voor de aankoop van de aandelen, 1 voor de kosten en 1 voor de koerscorrectie.


Koopt u een bestaande obligatie en moet u ook de lopende rente betalen bij de aankoop, dan moet u hiervoor een aparte overschrijving aanmaken van een bankrekeningbron naar de couponrente bron van het beleggingsfonds.


Voorbeeld Aankoop


Stel u wilt op 1 mei 2012 4 van de volgende obligaties kopen: ABN 3,5% 11-20 EUR 500 nominaal á 110%, kosten €100. De coupondatum van deze obligaties is 1 februari. 


Maak een overschrijving aan van de bankrekening bron naar de obligatie. Vink nominale waarde aan en vul de nominale waarde in. Dit is 4 x €500 = €2000, want u koopt 4 obligaties. Vul bij koers 110 (%) in. Vul de kosten in €100.


Het bedrag dat u moet betalen is nu


2000 * 110/100 + 100 = € 2300


De couponuitkering is op 1 februari. U koopt op 1 mei, dat betekent dat er 3 maanden zijn verstreken sinds de laatste couponuitkering. Als u deze obligatie zou willen kopen, moet u ook de lopende rente betalen. Deze bedraagt 3/12 (3 maanden) * 3.5% (rente percentage) * 500 (nominale waarde) * 4 (aantal obligaties) = € 17.50


Maak hiervoor een aparte overschrijving aan van de bankrekeningbron naar de Couponrente bron van het obligatie.


Voorbeeld Couponrente uitkering


Voor het uitbetalen van de couponrente, maakt u een overschrijving aan van de Couponrente bron van deze obligatie naar de bankrekeningbron. Zijn er kosten verbonden aan de Couponrenteuitkering, maak dan een extra overschrijving aan van de couponrentebron naar de kostenbron van dezelfde Obligatie.


Voorbeeld verkoop.


Stel u wilt de hierboven genoemde obligaties verkopen op 1 augustus. De koers is gestegen naar 115%.


U maakt een overschrijving aan van de obligatie naar een bankrekeningbron. Bij nominale waarde vult u weer € 2000 in. Bij koers 115% en bij kosten €100.


Het bedrag dat u terug gestort krijgt is nu


2000 * 115/100 -100 = € 2200


De couponuitkering is op 1 februari. U verkoopt op 1 Augustus, dat betekent dat er 6 maanden zijn verstreken sinds de laatste couponuitkering. Als u deze obligatie zou willen verkopen, moet krijgt u ook de lopende rente uitgekeerd. Deze bedraagt 6/12 (3 maanden) * 3.5% (rente percentage) * 500 (nominale waarde) * 4 (aantal obligaties) = € 35.00


Maak hiervoor een aparte overschrijving aan van de Couponrente bron naar de bankrekeningbron


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website