(Beleggingsfonds)aandelen kopen/verkopen en dividend

Parent Previous Next

U koopt (beleggingsfonds)aandelen door een overschrijving te maken van een betaalrekening naar een beleggingsfonds (klik hiervoor het bovenste deel van de beleggingsfondsbutton aan). Vervolgens vult u het overschrijvingenscherm in. Van het bedrag dat u overschrijft worden de kosten afgetrokken en het overgebleven bedrag wordt omgezet in aandelen. Er worden door WinBank altijd 3 suboverschrijvingen aangemaakt, 1 voor de aankoop van de aandelen, 1 voor de kosten en 1 voor de koerscorrectie. Dus ook als de kosten € 0 zijn, zal WinBank toch een kosten overschrijving aanmaken.


Klik hier voor Obligatiefonds voorbeelden


Voorbeeld Aankoop: EUR 1000 a EUR 52 per aandeel

  

Startsituatie

Saldo: EUR 5000

Koers: EUR 50

Aantal aandelen: 100

Aankoop

Bedrag: EUR 1000

Koers: EUR 52

Verwerking

Kosten: 0.5% => EUR 5

Aantal Aandelen: (1000 - 5)/52=19.1346

Nieuw aantal aandelen: 119.1346

Nieuw Saldo: 119.1346 * 52 = EUR 6195

Koerscorrectie: 6195 - 995 - 5000 = EUR 200


Om te verkopen maakt u een overschrijving van het beleggingsfonds naar een betaalrekening. Vervolgens vult u het overschrijvingenscherm in. De kosten worden van de verkoopwaarde van de aandelen gehaald.


Voorbeeld Verkoop: EUR 1000 a EUR 48 per aandeel 

  

Startsituatie

Saldo: EUR 5000

Koers: EUR 50

Aantal aandelen: 100

Verkoop

Bedrag: EUR 1000

Koers: EUR 48

Verwerking

Kosten: 0.5% => EUR 5 = 5/48 = 0.10417 aandelen

Aantal Aandelen: (1000)/48 = 20.8333

Nieuw aantal aandelen: 100 - 20.8333 - 0.1041 = 79.0625

Nieuw Saldo: 79.0625 * 48 = EUR 3795

Koerscorrectie: 3795 + 1000 + 5 - 5000 = EUR -200


In de paragraaf dividendsuitkering wordt uitgelegd hoe te handelen bij het uitkeren van dividend.


Het bedrag wordt afgerond op 2 cijfers achter de komma. Het aantal aandelen en de prijs per aandeel op 4 cijfers.


Voorbeeld Dividendsuitkering


Wanneer een beleggingsfonds dividend uitkeert wordt een bepaald bedrag per aandeel uitgekeerd. De aandelenkoers zakt met dezelfde waarde. Dividend kan herbelegd worden in het beleggingsfonds, dit is meestal kosteloos waardoor de waarde van het beleggingsfonds gelijk blijft. Echter, in Nederland moet hierover dividendbelasting betaald worden, deze wordt meestal direct van het dividend afgetrokken waardoor de waarde van het beleggingsfonds toch daalt (de betaalde dividendbelasting kunt u aftrekken van de belasting). Dividend kan ook naar een betaalrekening uitgekeerd worden. Hieronder de overschrijvingen die u moet aanmaken in de verschillende gevallen.


graphic


Met herbeleggen:

1.   Maak een overschrijving van de dividendbron naar de beleggingsfondsbron t.w.v. het herbelegde bedrag, zet de kosten op 0 indien dit kosteloos is en voer de aandelenkoers na dividend in.

2.   Maak een overschrijving van de dividendbron naar b.v. een belastingbron t.w.v. de dividendbelasting (dit komt in het Status Beleggingsfonds overzicht tevoorschijn onder de kop niet herbelegd dividend)Zonder herbeleggen:

1.   Maak een overschrijving van de dividendbron naar een betaalrekening t.w.v. het uitgekeerde dividend (dit komt in het Status Beleggingsfonds overzicht tevoorschijn onder de kop niet herbelegd dividend)

2.   Maak een overschrijving van de dividendbron naar b.v. een belastingbron t.w.v. de dividendbelasting (dit komt in het Status Beleggingsfonds overzicht tevoorschijn onder de kop niet herbelegd dividend)

3.   Wijzig de aandelenkoers in de koers na dividend.Opmerking: Het kan in sommige gevallen voorkomen dat het aantal aandelen niet klopt met het aantal gerapporteerd door de bank. Dit kan komen door verschillen in berekeningsmethodes (o.a. afronden of afkappen op centen) maar ook door een ongelukkige combinatie van waarde, prijs per aandeel en het aantal aandelen.


TIP: Als aandelen gesplitst worden kunt u het beste het volledige bedrag van het beleggingsfonds verkopen tegen de originele ongesplitste koers met als kosten 0. Vervolgens koopt u voor hetzelfde bedrag de aandelen weer aan maar nu met de nieuwe koers en weer met kosten 0. Hierdoor wordt automatisch het juiste aantal aandelen aangekocht. Als tegenbron kunt u uw bankrekening gebruiken of een dummy bron maken/gebruiken.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2024 MJWeb.nl - WinBank Website