Algemeen

Parent Previous Next

Dit zijn de instellingen op het tabblad "Algemeen" van het Algemene instellingen scherm

 

Valuta

1 Euro =

De waarde van 1 Euro in de tweede valuta (b.v. 1 Euro = 2.20371 Gulden) + omschrijving tweede valuta (b.v. gulden, BEF)

Max Bedrag

Vul hier het maximale bedrag in dat u in uw boekhouding verwacht. WinBank gebruikt dit bedrag voor het reserveren van ruimte op de buttons e.d.

Munt Teken

Geef hier het valuta teken op voor de tweede valuta (b.v. ƒ, Fl.)

Euro Teken

Geef hier het valuta teken voor de Euro (b.v. € of EUR)

TIP: het font is te wijzigen op het Kleuren/Fonts/Tabellen tabblad

Verplaatsen buttons

Autoscroll tijdens (ver)plaatsen

Indien ingeschakeld zal WinBank automatisch gaan scrollen zodra u een button buiten het beeld dreigt te verplaatsen. Indien uitgeschakeld, dan kunt u tijdens het verplaatsen handmatig scrollen met de schuifbalken rechts en onderin het beeld.

Snap aan

Met Snap ingeschakeld kunt u buttons alleen op de hoekpunten van een grof raster plaatsen. Dit helpt bij het uitlijnen van buttons.

X: Indien Snap is ingeschakeld, kunt u de buttons in de horizontale richting alleen plaatsten op coördinaten die deelbaar zijn door X.

Y: Indien Snap is ingeschakeld, kunt u de buttons in de verticale richting alleen plaatsten op coördinaten die deelbaar zijn door Y.

Back-ups

Maak back-up

Met deze optie ingeschakeld maakt WinBank elke x maanden een back-up van de boekhouding (zie ook Back-ups maken).

Automatisch periodiek opslaan

Met deze optie kunt u WinBank het bestand automatisch elke x minuten laten opslaan.


Bevestiging voor opslaan

Indien geactiveerd zal om een bevestiging gevraagd worden voordat WinBank het bestand automatisch opslaat.


Frequentie

Hier stelt u in om de hoeveel minuten WinBank het bestand automatisch moet opslaan.

Recente bestandenlijst

Volledige bestandsnamen

Indien geactiveerd, worden de bestandsnamen in de recente bestandlijst inclusief directorynaam weergegeven. Van boekhoudingen die zich in de data directory bevinden worden nooit directorynamen weergegeven.

Recente bestandenlijst wissen

Met de knop "Recente bestandenlijst wissen" word de lijst met recente bestanden gewist. Alleen de huidige boekhouding blijft in de lijst staan.

Opstart

Openingsscherm overslaan

Door deze optie aan te vinken wordt het openingsscherm niet meer weergegeven. Door de optie "Laatst geopende boekhouding automatisch openen" te activeren wordt bij het opstarten van WinBank automatisch de laatst geopende boekhouding geopend.

Check toekomstige overschrijvingen tijdens het opstarten

Met deze optie ingeschakeld zal WinBank tijdens het opstarten bekijken of er toekomstige overschrijvingen zijn die uitgevoerd moeten worden. Deze worden dan weergegeven in het "Vol automatische en toekomstige overschrijvingen" scherm.

Standaard bron en groep

Standaard Bron

De standaard bron wordt standaard geselecteerd in de verschillende invoerschermen. Als u b.v. een nieuwe overschrijving aanmaakt via het bewerk menu zal de standaard bron weergegeven worden als VanBron en als NaarBron. In de meeste gevallen kunt u hiervoor het beste de bron van uw betaalrekening selecteren.

Standaard Groep

De standaard groep wordt standaard geselecteerd in de verschillende overzichten en invoerschermen.

Nieuwe WinBank versie

Nieuwe Versie controle

Hiermee kunt u een automatische wekelijkse controle voor nieuwe WinBank versies inschakelen. Hiervoor maakt WinBank tijdens het opstarten via het internet verbinding met de WinBank homepage en controleert of er een nieuwe versie beschikbaar is. Zo ja, dan wordt er een scherm getoond met informatie over de nieuwe versie en een link naar de downloadpagina.

            

Opmerking: WinBank downloadt alleen het bestand laatsteversie.txt van de homepage, er wordt geen data verstuurd tijdens de verbinding met het internet.

Internet verbinding

Internet verbinding controle uitschakelen

Voor het controleren van Nieuwe WinBank versies en het ophalen van de KNMI weergegevens moet WinBank een verbinding maken met het Internet. Voor het downloaden wordt er gecontroleerd op de aanwezigheid van een Internet verbinding. Als WinBank geen verbinding detecteert, maar u heeft wel verbinding, dan kunt u met deze optie de controle negeren.

Help

Windows CHM help bestand gebruiken

Standaard start WinBank de Online help op. Wilt u toch een offline hulpfunctie gebruiken. Dan moet u de offline WinBank CHM hulpfile downloaden van de WinBank website en installeren.  En deze optie activeren.

Escape


Overzichtvensters sluiten met <ESC>

Normaal kunnen alle vensters met ESC gesloten worden (behalve het hoofdscherm). Door deze optie uit te vinken, kan het sluiten van overzichten met ESC uitgeschakeld worden. Dit voorkomt het doorschieten na het sluiten van een ander (sub)venster met ESC.

  


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website