Tabellen en Subpagina's

Parent Previous Next

Dit zijn de instellingen op het tabblad "Tabellen en Subpagina's" van het Algemene Instellingen scherm. Het effect van een verandering kunt u direct zien op het voorbeeld-paneel onderin het scherm.


Kleur: Hier kunt u de kleuren van de volgende onderdelen van WinBank instellen. Selecteer in de dropdown box eerst het onderdeel waarvan u de kleur wilt wijzigen en klik vervolgens op wijzig:


                        

Font: Hier kunt u de fonts van de volgende onderdelen van WinBank instellen. Selecteer in de dropdown box eerst het onderdeel waarvan u het font wilt wijzigen en klik vervolgens op wijzig:

  

Tabel 3D vaste cellen 1

Hiermee wordt een 3D effect gecreëerd voor de vaste kolommen en rijen in een tabel.

Tabel 3D vaste cellen 2

Hiermee wordt een 3D effect gecreëerd door een verloop van zwart/grijstinten bij de vaste kolommen en rijen van een tabel.

Teken tabel focuscel

Hiermee wordt een gestippelde lijn om de actieve cel in een tabel getekend zodra de tabel focus krijgt.



Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website