Rente en Boekdatums

Parent Previous Next

WinBank bevat 2 soorten datums:Als de Rentedatum afwijkt van de Boekdatum heet dat valutering. Valutering vindt nog plaats in weekenden en op feestdagen. Bedragen worden wel afgeschreven, maar worden pas bijgeschreven op de eerstvolgende werkdag.


De WinBank database kan draaien op de Boekdatum of op de Rentedatum. Gebruik hiervoor de Rentedatum / Boekdatums gebruiken optie uit de Instellingen-Tab van het Hoofdscherm of <CTRL D>. Let op Jaarsaldo's en maandsaldo's kunnen veranderen door het schakelen tussen rente en boekdatums, aangezien een rentedatum in een andere maand/jaar kan vallen dan de boekdatum.
Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website