Informatiepaneel

Parent Previous Next

Onderin het hoofdscherm kan een informatiepaneel weergegeven worden. Dit paneel kan geactiveerd worden op de Instellingen-Tab van de ribbon.Als men de muis over een bron/groep/beleggingsfonds button beweegt, verschijnt de volgende informatie in het paneel:


Startsaldo, Inkomsten, Uitgaven, Eindsaldo van het selecteerde boekjaar

Naam Bron/Groep/Beleggingsfonds

Rekeningnummer van een Bron of de Koers van een Beleggingsfonds

Laatste overschrijving in geselecteerde boekjaar (Datum, VanBron, NaarBron, Bedrag, Omschrijving)


Van formules wordt de huidige waarde (of de laatste waarde van het geselecteerde boekjaar) en de naam weergegeven.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website