WinBank Inleiding

Inleiding ››
Parent Previous Next

WinBank is een boekhoudprogramma voor de particulier. Het werkt volgens het principe van geldbronnen. Een geldbron kan een bankrekening of uw portemonnee zijn. Maar ook kostenposten en uw werkgever zijn geldbronnen. Bij het kopen van bijvoorbeeld een CD wordt het geld verplaatst van de VanBron "Portemonnee" naar de NaarBron "Muziek". Hierdoor vermindert het saldo van de bron "Portemonnee" en stijgt het saldo van de bron "Muziek". Bij het ontvangen van uw salaris wordt het geld verplaatst van de VanBron "Werkgever" naar de NaarBron "Bankrekening". Het saldo van de bron "Werkgever" daalt dus en die van uw "Bankrekening" stijgt. De negatieve saldo's die hierdoor ontstaan voor de bron "Werkgever" lijken raar, maar dit went snel. Het voordeel van dit systeem is dat u altijd een sluitende boekhouding hebt. Geld moet altijd ergens vandaan komen en ergens naar toe gaan. Deze modus heet de Geldbronnen modus.


graphic


Wilt u liever dat inkomsten positief worden weergegeven en uitgaven negatief. Activeer dan de Brontype modus.


In WinBank worden bronnen op het Hoofdscherm altijd voorgesteld als buttons. Op de button staat de naam van de bron en het saldo.


graphic


Een Groep is een verzameling van bij elkaar horende bronnen. Deze kunnen samen op 1 button worden weergegeven.


graphic


Als u voor het eerst werkt met WinBank is het raadzaam om de introductie Starten met WinBank te lezen voor u verder gaat. Hierin wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste functies in WinBank en waar u ze kunt vinden.VervolgHulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website