Printen

Parent Previous Next

Op het tabblad "Printen" van het Algemene Instellingen scherm kunt u de print(er) instellingen wijzigen. Met de "Printer Instellingen" button start u het standaard Windows printer instellingen scherm. Dit scherm kunt u ook via de Printer setup opdracht van de Instellingen-Tab op het hoofdscherm openen.


Daaronder kunt u de print marges instellen. Dit zijn de marges die gebruikt worden als u een tabel print via de Tabel opties (Met de <Rechter Muistoets> klikken op een tabel). Met de knop Marges voor alle overzichten toepassen, worden de marges toegepast op alle tabellen in WInBank.


Onderin dit scherm kunt u de fonts veranderen die WinBank gebruikt voor het printen van overzichten. Deze overzichten hebben een Kop en Sub-kop. Verder bevatten de overzichten meestal een tabel waarvan u de fonts van de vaste en standaard cellen kunt instellen. Daaronder kunt u aangeven of u de achtergrondkleuren, welke gebruikt worden in sommige tabellen, wilt afdrukken. De optie "Print bedragen in kleur" geeft aan of de bedragen in tabellen in kleur afgedrukt moeten worden. Deactiveer deze optie als er geen bedragen verschijnen in uw tabel, dit is soms het geval met (oude) zwart-wit printers.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website